Bakteriofager sættes ind mod campylobacter i slagtekyllinger

2019

GUDP-projektet CAMPACT bruger bakteriernes naturlige fjender, bakteriofager, til at bekæmpe fødevarebakterien campylobacter, som hvert år er skyld i tusindvis af maveonder.

Bakteriofager – bakteriernes naturlige fjender – skal nu sættes ind mod den problematiske fødevarebakterie campylobacter, som er den vigtigste årsag til bakteriel tarminfektion i Danmark.

Den ubehagelige bakterie smitter fra dyr og fødevarer til mennesker, og i følge Statens Seruminstitut er den årsag til ca. 4500 tilfælde af alvorlig diarre hvert år. Langt flere bliver dog formentlig smittet af bakterien uden at få det konstateret. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at det reelle tal kan være ca. 12 gange højere, fordi mange ikke går til lægen.

Campylobacter er desuden en stor udfordring for fjerkræproducenterne, fordi den er svær at bekæmpe. Derfor støtter GUDP nu projektet CAMPACT, som vil udvikle en ny metode til at bekæmpe de frygtede bakterier.

Bakteriofager uskadeliggør farlige bakterier

Projektet CAMPACT vil bruge bakteriofager i kampen mod campylobacter i fersk fjerkræ. Projektpartnerne har tidligere haft succes med den metode i det afsluttede GUDP-projekt TOP SAFE og har således mange erfaringer at bygge videre på.

I TOP SAFE identificerede forskere fra Københavns Universitet flere hundrede bakteriofager. Det er mikroorganismer, som er specialiserede i at angribe og uskadeliggøre specifikke bakterier, og projektet havde succes med at udvikle en metode, der bruger dem til at bekæmpe fødevarebakterierne salmonella og listeria.

Svært at nå i mål med campylobacter

”Da vi afsluttede TOP SAFE-projektet, havde vi opnået yderst lovende resultater i kampen mod listeria og salmonella, men desværre ikke imod campylobacter. De alvorligste problemer med campylobacter ser vi i fersk kyllingekød om sommeren – især i kød til grill - og der nåede vi ikke i mål. Vi kom dog tættere på at forstå, hvilke præcise mekanismer, vi skulle forbedre for at ramme dem, og den viden bygger vi nu videre på nu," konstaterer projektleder Anne Elsser-Gravesen, direktør i ISI Food Protection.

Bygger videre på TOP SAFE-erfaringer

Projektet CAMPACT vil forsøge at få skovlen under den frygtede bakterie på to forskellige måder:

”Vi vil dels sætte ind med bakteriofagerne tidligere i værdikæden ude hos producenterne og ikke kun på slagterierne, dels udvikle en ny teknologi, der bygger på den viden, vi har fået gennem TOP SAFE,” forklarer Anne Elsser-Gravesen.

I det nye projekt vil forskerne fra Københavns Universitet derfor videreudvikle komponenter fra bakteriofager ved hjælp af molekylære teknikker og designe dem, så de kan bruges specifikt til at gøre det af med campylobacter i fersk kød.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet i CAMPACT med 7 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem ISI Food Protection, Prodan Producentforening, Danpo A/S og Københavns Universitet.

Fakta

Projekttitel

CAMPACT

Projektdeltagere

ISI Food Protection, Prodan producentforening, Danpo A/S, Københavns Universitet

Projektperiode

September 2019 til august 2022

Bevilget beløb

7.012.423 kroner