Fokus på fodring skal sænke antallet af dødfødte grise

2019

Cirka 10 procent af alle grise er dødfødte. GUDP-projektet Born2Live vil forsøge at løse problemet fra en anderledes vinkel til gavn for både svineproducent og dyrevelfærden.

Hver dag fødes der tusindvis af grise i Danmark. Desværre overlever cirka 10 procent af dem ikke fødslen. Typisk fordi, de ikke får nok ilt.  Det er et tab, svineproducenten regner ind fra starten og et problem, branchen har haft svært ved at løse i mange år.

Derfor er pattegrisedødelighed også et af de centrale fokuspunkter i Miljø- og Fødevareministeriets Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin. I handlingsplanen understreges, at det ikke alene er en økonomisk byrde for den enkelte svineproducent, men også et dyrevelfærdsmæssigt og etisk problem.

Et projekt støttet af GUDP skal derfor undersøge, om dødeligheden blandt pattegrise kan mindskes med fokus på fodring af soen og sammensætningen af foderet op til faring. 

Løber tør for energi

Tesen er, at man ved hjælp af nye fodringsstrategier og fodertilskud til drægtige søer kan hæve antallet af levendefødte pattegrise, fordi faringerne bliver kortere:

”For 25 år siden fik en so ca. 12 pattegrise, i dag er tallet 18. Det stiller større krav til soens energiniveau, og meget tyder på, at den ganske enkelt løber tør for energi i timerne op til og under selve faringen. Det betyder, at forløbet trækker unødvendigt ud og pattegrise risikerer at dø, fordi de ikke får nok ilt undervejs,” forklarer Peter Theil, der er seniorforsker på Institut for Husdyrsvidenskab og projektleder på Born2Live.

Derfor vil projektet undersøge, hvordan en nøje afstemt fodring af soen i tiden op til faringen, påvirker soens energiniveau og antallet af dødfødte grise:

”Vi har tidligere påvist en forbindelse mellem soens energiniveau og antallet af dødfødte pattegrise – men vi har aldrig lavet detaljerede studier, der viser, hvad det optimale antal fodringer pr. døgn er, eller hvordan den mest optimale sammensætning af foderet ser ud. Det gør vi nu,” siger Peter Theil.

Stor interesse

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger om fodring af søer op til faring og konkrete værktøjer, der kan anvendes uanset, hvilken type fodringsanlæg den enkelte svineproducent har.

Og interessen fra svineproducenternes side er allerede stor:

”Flere har allerede implementeret resultaterne fra vores indledende forskning med positive resultater, og vi bliver løbende kontaktet af svineproducenter, der ønsker at dele deres erfaringer med os,” siger Peter Theil.

Fakta

Projekttitel

Born2live - Færre dødfødte grise og lavere pattegrisedødelighed med hurtigere faring

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, Vestjyllands Andel, SEGES Svineproduktion

Projektperiode

Januar 2019 til december 2022

Bevilget beløb

7.214.270 kroner