Papir skal erstatte plastik i emballage til syrnede mælkeprodukter

2019

GUDP-projektet DairyFibreCup vil udvikle en ny type papiremballage til syrnede mælkeprodukter, som kan erstatte plastikbægere. Den nye emballage skal mindske både CO2-belastningen og plastikforureningen i havene og samtidig spare producenterne for penge.

Plastikforurening fylder både i havene og på den politiske dagsorden i Danmark og internationalt. Ifølge EU-Kommissionen udgør plastik 80 procent af affaldet i havene. 70 procent af plastikforureningen stammer fra engangsprodukter og emballage, og derfor er visse typer plastikemballage allerede blevet forbudt i EU.

Det er afgørende at udvikle alternativer til plastikemballagen, og det vil Arla Foods nu gøre sammen med Dagrofa, FCMtesting og Teknologisk Institut i det GUDP-støttede projekt DairyFibreCup. Målet er at udvikle en ny emballage af papir til syrnede mælkeprodukter såsom yoghurt, skyr og creme fraiche.

Papiret skal genanvendes

Den nye emballage bliver baseret på cellulosefibre i stedet for olie og vil kunne affaldssorteres som papir og dermed være med til at styrke recirkuleringen af ressourcer:

”Det er afgørende, at emballagen efter at være brugt første gang kan genanvendes som papir eller pap, så den kan indgå i en cirkulær økonomi,” siger Lise Berg Kildemark, som er Sustainable Packaging Director i Arla Foods med ansvar for bæredygtig emballage.

I første omgang udvikler Teknologisk Institut den nye emballagetype til et on-the-go skyr- eller yoghurtprodukt. Projektet omfatter design af bægeret og udvikling af produktionsudstyr. Udstyret skal bruges i forbindelse med testproduktion af bægre, som vil blive afprøvet og fyldt med skyr eller yoghurt på Arlas innovationscenter. Derefter skal der indhentes feedback fra forbrugere:

”Arla håber, at produktion af de nye papirbægre lykkes, fordi de passer fint ind i Arlas bæredygtighedsstrategi, hvor vi bl.a. vil reducere plastikforbruget. Hvis projektet bliver en succes, vil vi udvide til andre mejeriprodukter, og det vil potentielt kunne omfatte mere end en halv milliard papirbægre,” forklarer Lise Berg Kildemark.

Der er CO2 at spare

Seniorspecialist Søren R. Østergaard fra Teknologisk Institut forventer, at man vil kunne erstatte 10.000 tons plastikemballage med 8.000 tons genbrugelig og bionedbrydelig papiremballage. Det vil give en CO2-besparelse på mere end 20.000 tons om året.

I projektet medvirker foruden Arla Foods og Teknologisk Institut også Dagrofa og FCMtesting. GUDP støtter udviklingsarbejdet med knap 1,5 mio. kr.

Fakta

Projekttitel

Bæredygtige plastfrie papiremballager til syrnede mælkeprodukter

Projektdeltagere

Arla Foods, Dagrofa, FCMtesting, Teknologisk Institut

Projektperiode

August 2019 til maj 2021

Bevilget beløb

1.445.800 kroner