Kyllinger skal hjælpes med god tarmflora allerede i ægget

2018

Kan applikation af probiotika på æg før klækning nedbringe risikoen for bakterielle sygdomme blandt kyllinger til gavn for både dyrevelfærd, fjerkræproducenter og forbrugere? Det undersøges i dette GUDP-projekt.

Bakterien Escherichia coli, der i daglig tale kaldes "E. coli", er en af fjerkræproducenternes største fjender og den hyppigste dødsårsag blandt slagtekyllinger. Sygdommen kan behandles med antibiotika, men der er et udbredt ønske blandt både producenter, politikere og forbrugere om forebygge frem for at behandle. Det kræver dog, at vi finder alternative løsninger.

Et projekt støttet af GUDP vil udvikle en ny metode, hvor bakterier, der tillægges gavnlige egenskaber i mave-tarmkanalen, såkaldt probiotika, kan medvirke til at reducere forekomsten sygdomsfremkaldende bakterier. En kylling med sund tarmflora er nemlig bedre rustet til at modstå sygdomme.

I naturen overføres hønens naturlige bakterie flora under udrugningen, klækningen og den tidlige opvækst til kyllingerne hvilket er med til at opbygge tarmflora og robusthed hos kyllingerne. Samme påvirkning af kyllingerne sker ikke, når æggene udruges og klækkes i maskiner i rugerier. 

Positive effekter

Det er relativt nyt at undersøge virkningen af probiotika på dyr, men man har allerede set flere positive effekter i blandt andet USA:

”Chr. Hansen, som producerer bakteriekulturer til fødevarer og probiotika til dyr og mennesker har udviklet et probiotikaprodukt til det amerikanske marked, hvor man i forvejen vaccinerer kyllingen men den er i ægget. Kyllingerne får probiotika sammen med vaccine, og resultaterne tyder på, at disse kyllinger har en bedre foderudnyttelse - det vil sige de vokser mere på mindre foder. Derfor kan probiotika muligvis også være et interessant alternativ til vækstfremmer i de lande, der stadig anvender den slags,” fortæller Louise Ladefoged Poulsen, der er adjunkt på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og projektleder på ’Pre-hatch Probiotics for Poultry’, som projektet er døbt.

Metoden med vaccination af kyllinger i ægget vurderer hun dog, at vi ikke kan overtage lige umiddelbart i Danmark, da udstyr til in ovo vaccination er for dyrt at etablere blot for at anvende det til probiotika.

I stedet vil projektet udvikle en ny simplere teknik, hvor æggene bliver påført probiotika, mens kyllingerne stadig er i ægget. At det sker, før ægget klækker, er essentielt. Ved at påføre probiotika inden klækning skal det sikres at kyllingernes tarme allerede er koloniseret og beskyttet med gavnlige tarmbakterier, før de udsættes for sygdomsfremkaldende bakterier i rugeriet ved klækning.

Tanken er, at probiotika-bakterierne skal påføres, når æggene bliver transporteret fra rugemaskinen til klækkemaskinen. Hvordan det helt præcist skal ske, undersøger projektet.

Første skridt er at undersøge, hvilke gavnlige bakterier der kan trænge ind gennem æggeskallen og kolonisere kyllingens tarm og dernæst udvikle et nyt probiotika-produkt med de ønskede egenskaber. Når forsøget er afprøvet i mindre skala med succes i laboratoriet, rykker det ud i den virkelige verden. Virksomheden Danhatch er en af Europas største producenter af daggamle kyllinger, og de har faciliteterne til at teste projektet i stor skala:

”Æggene i et hus vil blive tilført probiotika, mens æggene i et andet hus udgør kontrolgruppen. Dernæst vil vi sammenligne dyrenes tilvækst og forekomsten af sygdomme blandt dem,” lyder det fra Louise Ladefoged Poulsen.

Projektet starter op i september 2018 og kører tre år frem. Forventningen er, at der kan være et produkt klar til markedsføring og salg umiddelbart efter projektets afslutning. Chr. Hansen efterspørger allerede produktet og er klar til at sætte det i produktion.

Fakta

Projekttitel

Pre-hatch Probiotics for Poultry

Projektdeltagere

Københavns Universitet, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, DanHatch A/S, Chr. Hansen A/S. 

Projektperiode

September 2018 til september 2021

Bevilget beløb

4.497.177 kroner