Retningslinjer skal sikre større dyrevelfærd i transporten af slagtesøer

2018

Der er efterhånden udviklet gode retningslinjer for transport af slagtesvin, som hjælper til at skabe højere dyrevelfærd og minimere skader på svinene. Der har dog hidtil manglet tilsvarende retningslinjer for transport af de større og ældre slagtesøer, som har anderledes behov end slagtesvinene. Det skal et nyt projekt nu lave om på.

Der slagtes årligt i omegnen af 17-18 millioner slagtesvin i Danmark, og fordi produktionen er så omfattende, har der også længe været fokus på at sikre gode transportforhold for de mange slagtesvin. Hvert år slagtes der dog også ca. 550.000 søer. De er større end de unge slagtesvin, tåler varme dårligere og har en anden adfærd – og derfor også andre behov, når de skal fragtes fra svineproducenten til slagteriet.

Det skal dette projekt sørge for, at der bliver taget bedre hensyn til i fremtiden. Teknologisk Institut står i spidsen for projektet, som over de næste fire år skal undersøge slagtesøernes behov under transport og udvikle et sæt retningslinjer, der skal sikre bedre dyrevelfærd for søerne:

”Vi kender det jo allerede fra slagtesvinene, hvor man efterhånden har fået nogle fornuftige retningslinjer på plads for transporten – og der skal vi nu bygge ovenpå de erfaringer, så vi kan justere og optimere dem i forhold til slagtesøerne,” forklarer Susanne Støier, projektleder og centerchef for Center for Kødteknologi ved Teknologisk Institut. Også Aarhus Universitet, Danish Crown og SPF, der transporterer slagtedyr, deltager i projektet.

Slagtesøer er anderledes end slagtesvin

På trods af en betydelig sotransport i Danmark har området hidtil stået lidt i skyggen for det store fokus på slagtesvin, som trods alt også står for den klart største del af den samlede volumen. Projektet skal dog nu sætte fokus på søernes behov – og de er faktisk større end slagtesvinenes ditto:

”Søerne har levet et langt liv modsat slagtesvinene, hvor de samtidig har født en hel del smågrise. Desuden er søerne større end slagtesvinene, og de er simpelthen bare belastet på en anden måde end de unge svin. Derfor kande også være mere udsatte under transporten,” forklarer Susanne Støier og uddyber:

”Samtidig har søer en anden adfærd end slagtesvin, da de er mere egenrådige – og det kan også øge risikoen for slagsmål under turen. Noget der kan føre til forskellige skader i huden eller muskelblødninger.”

Retningslinjer sikrer både bedre dyrevelfærd og kvalitet

Det er et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervet, der nu skal afklare de optimale betingelser for søernes tur fra svinestald til slagteri. Og her er der mange faktorer i spil:

”Det kan handle om at sikre tilstrækkelig ventilation, et godt klima og at temperaturerne ikke bliver for høje eller for lave. Eller om hvor meget plads søerne har, og om de har adgang til vand. Vi skal blive klogere på, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at søerne kommer godt frem til slagteriet,” fortæller Susanne Støier.

Hvis de optimerede retningslinjer kan hjælpe til at øge søernes velfærd, bliver det en sidegevinst, at man på slagterierne vil opleve mindre spild, da søerne vil have færre skader og dermed mindre værditab som følge af fraskær fra slagtekroppen:

”Kvaliteten af transporten påvirker kvaliteten af svinekødet. På den måde kan man forhåbentlig også udnytte ressourcerne bedre, så der kommer bedre økonomi i det for svineproducenterne og slagterierne. Men det primære fokus er på dyrevelfærden,” siger Susanne Støier.

Retningslinjer klar i 2021

Nu begynder så dataindsamlingen, som skal afklare, hvordan transporten sker i dag. Herefter bliver der foretaget to hovedforsøg, hvor søer bliver transporteret under forskellige forhold:

”Vi skal observere en masse søer inden, under og efter transporten – og ud fra det skal vi finde frem til den mest optimale indstilling af de forskellige faktorer,” slutter Susanne Støier.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2021, hvor de nye retningslinjer også forventes at være færdigudviklet.

Fakta

Projekttitel

Optimeret indtransport af søer – bedre dyrevelfærd og højere værdi / SOTRANS

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, SPF-Danmark, Danish Crown

Projektperiode

Januar 2018 til december 2021

Bevilget beløb

8.619.001 kroner