Dansk cannabis skal bruges medicinsk

2018

Et netværk af danske hampedyrkere vil med støtte fra GUDP afdække barrierer og potentialer i for produktion af medicinsk cannabis.

Cannabis – eller hamp - har i mange år været kendt som et ulovligt rusmiddel, men nu er produkter fremstillet af cannabis på vej ind i medicinskabene. Siden 1. januar 2018 har en forsøgsordning tilladt cannabis til smertebehandling og samtidig er det blevet muligt for landmænd få prøvetilladelse til at dyrke afgrøden til medicinsk brug.

Landmænd og gartnere mangler dog viden og erfaring med den nye afgrøde, og derfor vil et nyetableret netværksprojekt hjælpe dem i gang med at dyrke cannabis, så de måske kan få en førende rolle på markedet for medicinsk cannabis i Europa.

Netværket består af omkring 16 virksomheder fra hele værdikæden og er etableret med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationspulje GUDP.

Efterspørgsel på viden om cannabis

Det er rådgivningsfirmaet HortiAdvice Scandinavia, som har taget initiativ til netværket efter at have oplevet en interesse danske gartnere, som efterspørger rådgivning om dyrkning af cannabis:

- "Vi har haft en række henvendelser fra gartnerier, der gerne vil i gang med at dyrke cannabis. De har ikke rigtig haft nogen steder at hente viden om hvordan man gør, og hvad man må og ikke må,” fortæller Thomas Skovgaard Lund, der er projektleder og rådgivningsleder i HortiAdvice Scandinavia.

En vigtig opgave for projektet er desuden at finde eksperter, der kan hjælpe netværkets virksomheder med at samarbejde med medicinalverdenen og Lægemiddelstyrelsen, for det er ikke altid let, erkender Thomas Skovgaard Lund.

I samarbejde med brancheorganisationen Dansk Gartneri vil netværket desuden afklare, om det er nødvendigt at etablere en særlig brancheforening, der arbejder mere med de politiske aspekter ved produk-tion af medicinsk cannabis.

Potentiale for økonomisk eventyr

Medlemmerne af det nye netværk har en forventning om, at virksomheder, der for alvor går ind i produktionen af medicinsk cannabis allerede nu, vil kunne høste store økonomiske gevinster på længere sigt:

"Hvis man stadig kan få den nuværende pris om et par år, så er jeg sikker på, at det er noget, man kan tjene kassen på,” vurderer Thomas Skovgaard Lund.

Der vil dog også komme et tidspunkt, hvor markedet er mættet og prisen dermed vil formentlig falde ret hurtigt. Derfor har netværksprojektet en forhåbning om at kunne skabe de bedste forudsætninger for danske producenter hurtigst muligt, så de kan indtage førerpositionen blandt europæiske producenter af medicinsk cannabis.

Projektet løber over to år, og det forventes, at der ved projektets afslutning vil være etableret en eller flere ERFA-grupper.

Fakta

Projekttitel

CannaNet – Netværk for udvikling af den danske cannabissektor

Projektdeltagere

HortiAdvice Scandinavia A/S; SEGES (Landbrug & Fødevarer)

Projektperiode

Oktober 2018 til september 2020

Bevilget beløb

869.000 kroner