Kraftfoderpille med naturligt E-vitamin skal sikre sundere kalve

2017

Kalve kan få alvorlige sundhedsproblemer, når deres fodring overgår fra mælk til grov- og kraftfoder. En af årsagerne hertil kan være mangel på E-vitamin, som er nemt at tilføre og optage via mælken, men som er svært at tildele og optage gennem det faste foder. Mangel på E-vitamin kan føre til syge kalve, aflivninger og en dårlig forretning for landmanden. Et nyt projekt skal derfor udvikle en unik kraftfoderpille, der kan sikre kalvene optimal E-vitamin forsyning.

Når kalve fravænnes overgår de fra mælkefodring til fodring med grov- og kraftfoder. Mange kalve bliver imidlertid svækket ved skiftet i foder. De har svært ved at optage næringsstoffer nok fra kraftfoderet, da fordøjelsessystemet endnu ikke er fuldt udviklet. I praksis betyder det, at immunforsvaret bliver udfordret, de nyfravænnede kalve æder og vokser for lidt og bliver ofte syge.

Det medfører øgede udgifter og produktionstab for kalveproducenterne. Når kalvene bliver syge, behandles de med antibiotika, hvilket ikke er ønskeligt, da såvel erhvervet som samfundet ønsker et lavt antibiotikaforbrug:

”Nyfravænnede kalve er dårlige til at optage E-vitamin fra det faste foder, og det er ganske uheldigt, da det er en af de afgørende faktorer for, at de har et godt immunforsvar. Derfor ser vi alt for mange kalve blive syge, mens de samtidig spiser og vokser for lidt,” fortæller Søren Krogh Jensen, projektleder og seniorforsker ved Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab.

Derfor skal et nyt projekt udvikle en særlig kraftfoderpille, der skal bygge bro mellem mælkefodring og kraftfoderfodring. Kraftfoderpillen indeholder naturligt E-vitamin, da det har bedst biologisk effekt og derfor er særligt vigtigt for fravænnede kalves sundhed. Bag projektet står Aarhus Universitet, Vitfoss A/S, LVK Dyrlægerne og Slagtekalverådgivning ApS.

Dårlig produktivitet og dyrevelfærd

Når kalvene bliver syge og ikke vokser ordentligt især i perioden efter fravænning, skader det produktiviteten og øger brugen af antibiotika. Lønsomheden i dansk kalve- og oksekødsproduktion er i forvejen lav, og det anslås, at det koster Danmark 600 jobs inden for landbrug og slagteri:

”Og dertil kommer jo en nedsat dyrevelfærd, når kalve er syge af fx lungebetændelse og diarré mm. Så alt i alt ønsker vi sunde og raske kalve, der trives både af hensyn til kalvene og erhvervet,” forklarer Søren Krogh Jensen.

Stabilt E-vitamin skal styrke immunforsvaret

Det er ikke en ny ting, at man giver E-vitamin til kalve for at booste deres immunforsvar. Hidtil har det dog vist sig at være enten for besværligt eller ineffektivt:

”Man mangler en nem måde at gøre det på, for naturligt E-vitamin er i sin natur ustabilt og også dyrt, så løsningen er ikke bare ukritisk at øge tildelingen. Man har forsøgt med forskellige tiltag, bl.a. flydende E-vitamin og andre separate tildelingsmetoder, men de hidtidige forsøg har været omkostningstunge for landmændene, da de krævede ekstra arbejde. Så den vej duer heller ikke,” fortæller Søren Krogh Jensen og uddyber om det nye produkt:

”Vi skal derfor udvikle en ny type kraftfoderpille, der indeholder stabilt naturligt E-vitamin, som kalvene nemt kan optage. Det skal altså bare serveres som almindeligt foder til kalvene, så landmanden ikke får ekstra arbejde ud af det. Landmanden mærker ingen forskel – udover at han får nogle sundere og større kalve.”

Produkt på markedet inden for to år

I efteråret starter arbejdet med at afprøve emulgeringer og belægninger for at finde frem til en opskrift, hvor E-vitaminet både er stabilt i kraftfoderpillen og optageligt i kalvens tarm system:

”Vi skal finde frem til den rette kombination af naturligt E-vitamin, fedt, antioxidanter og hvad der ellers skal i sådan en pille. Tricket er særligt at finde en belægning, der sikrer at E-vitaminet når helt ned i tarmene på kalven. Går alt efter planen, skulle man gerne kunne købe produktet i løbet af 2019,” slutter Søren Krogh Jensen.

Fakta

Projekttitel

Unik kraftfoderpille med stabiliseret naturligt vitamin E til nyfravænnede kalv (KALVe)

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Vitfoss A/S, LVK Dyrlægerne, Slagterirådgivningen ApS

Projektperiode

Juli 2017 til juli 2019

Bevilget beløb

3.366.240 kroner