Rester fra bær og rabarber skal udvikles til helseprodukter

2017

Nyt projekt skal udvinde sunde værdistoffer fra rabarber- og bærrester for at anvende dem i produktionen af helseprodukter. Projektet kan vise sig særdeles vigtigt, hvis der også i fremtiden skal være et rentabelt grundlag for dansk produktion af industribær.

Den danske bærproduktion har længe været under pres fra konkurrerende lande som Polen, der gennem lave produktionsomkostninger har sikret sig en førerposition på markedet. Det har fået den danske bærproduktion til at svinde ind. Bare siden 2005 er solbærarealet i Danmark faldet fra 2.500 hektar til 700 hektar i 2016.

Et nyt projekt skal derfor nu skabe nye forretningsmuligheder for den danske bærindustri. Forretningsmulighederne opstår ved at identificere aktive stoffer i skind og stilke fra danske bær, også kaldet trester, til udvikling af nye ingredienser i helseprodukter. Produkterne vil blive udviklet af biotekselskabet Asiros, der deltager i projektet sammen med dattervirksomheden Asiros Nordic og rabarbersaftproducenten Øko-One.

Ekstra sunde danske bær

Bær og rabarber indeholder en række sunde værdistoffer, som hidtil ikke er udnyttet optimalt., De danske bær har særligt store mængder af nogle specifikke sunde stoffer. Det kan i sidste ende være nøglen til at redde bærproduktionen i Danmark:

”De klimatiske betingelser i Danmark med en kort og sen sommersæson betyder, at danske bær indeholder op mod dobbelt så mange sunde værdistoffer som bær, der dyrkes i Østeuropa. Det særligt sjove i det her projekt er, at de sunde stoffer især sidder i bærrenes skind og stilk – og i dag er den slags blot et restprodukt i juiceproduktionen,” fortæller Carsten Aalund, projektleder og adm. direktør i Asiros Nordic A/S, der i forvejen producerer bærjuice, puréer og koncentrater.

Helt konkret skal tresterne udvikles til forskellige helsepulvere, der skal sælges videre til producenter af helseprodukter:

”Markedet for helseprodukter er særligt stort i USA, Asien og visse europæiske lande, så projektet er fortrinsvis med eksport for øje,” siger Carsten Aalund.

Projektet skal skabe merværdi til avlerne

Ved at udvikle værdistoffer fra trester til sundhedsingredienser sigter projektet mod at sikre en højere grad af bæredygtig ressourceudnyttelse – og at skabe merværdi til bærproduktionen:

”Hvis vi lykkes med at udvinde værdistofferne fra tresterne, så skaber vi pludseligt produkter med en langt større værdi. Det vil også betyde en merpris til avlerne på op mod 1-1,50 kroner pr. kilo bær. På den måde kan projektet vise sig vigtigt for, at dansk produktion af industribær også er rentabelt i fremtiden,” fortæller Carsten Aalund om projektet, der altså er afhængigt af en fortsat produktion af danske bær.

Mindsteprisordninger sikrer danske bær

Derfor har Asiros Nordic A/S allerede nu lavet kontrakter med en række danske avlere med en mindsteprisordning, der sikrer, at der også i fremtiden er dansk produktion af industribær:

”Normalt ville man aldrig lave aftaler med mindstepriser til leverandørerne, da det strider mod almen afsætningsteori. Men fordi vi tror så meget på projektet og videreudviklingen af tresterne, så har vi lavet de her kontrakter. På den måde sikrer vi os, at der også i fremtiden er gode danske bær at arbejde med,” forklarer Carsten Aalund.

Produkter klar inden for to år

I Danmark avles der eksempelvis rabarber, solbær, kirsebær og ribs, og nu skal man i projektet bruge de næste par år på at intensivere forskningen og nærme sig produktion i fuld skala:

”Vi har allerede lavet forstudier, men nu skal forskningsstudierne skaleres op, mens metoderne i større grad skal afprøves i produktionen. Virker de som forventet, skulle vi gerne kunne sælge de første produkter i løbet af de næste par år,” slutter Carsten Aalund.

Fakta

Projekttitel

Udnyttelse af rest-biomasse fra bær og rabarber til funktionelle bioaktive fødevareingredienser

Projektdeltagere

Asiros Nordic A/S, Asiros A/S, Øko-One ApS

Projektperiode

Juli 2017 til december 2019

Bevilget beløb

1.622.038 kroner