Satellitfotos skal præcisere landmænds gødning

2017

Landmænd kan nemt komme til at gøde for meget eller for lidt, da det er svært at vurdere, hvor meget kvælstof, som jorden selv kan forsyne afgrøden med. En forkert mængde gødning kan både gå udover miljøet og høsten. Snart kan landbruget dog få hjælp af satellitfotos til at præcisere kvælstofbehovet.

Både miljømæssigt og økonomisk er det vigtigt, at man som landmand får tilført den rette mængde kvælstof til afgrøderne, når det er tid til at gøde. Det kan dog være svært at vurdere afgrødernes kvælstofbehov, da det varierer, hvor meget kvælstof efterafgrøder har optaget i efteråret:

”Hvis man tilfører for meget kvælstof, bliver udvaskningen relativt høj og skader miljøet. Tilfører man for lidt, så falder udvaskningen ikke ret meget, men det gør udbyttet for landmanden, da afgrøderne ikke vokser, som de skal” forklarer Leif Knudsen, chefkonsulent i SEGES og projektleder på et nyt projekt sammen med Aarhus Universitet, der skal sikre danske landmænd hjælp fra rummet.

Satellitfotos af danske marker skal således fremover hjælpe til at bedømme kvælstofoptaget i efteråret, så man kan gøde mere præcist i foråret.

Afgrødernes refleksioner afslører kvælstofoptag

Satellitfotos kan måle efterafgrøders refleksionslys, og ud fra det kan man vurdere, hvor meget kvælstof, der er i afgrøden. Dataene fra satellitten skal bygges ind i Mark Online, som langt de fleste landmænd allerede benytter sig af til at planlægge, hvor meget de skal gøde:

”Tricket i det her projekt er, at det bliver bygget ind i Mark Online. Dermed bliver det fuldt ud automatiseret, sådan stort set alle landmænd kommer til at nyde godt af det uden at tænke over det” forklarer Leif Knudsen og fortsætter;

”Men det er altså et stort skridt fremad. I dag gætter man på, hvor meget kvælstof, jorden kan stille til rådighed ud fra et standardtal. Men projektet her giver altså landmændene et langt mere præcist billede, så de kan gøde deres afgrøder mere korrekt”.

Reducerer kvælstofoverskuddet med 4000 tons

At der er tale om et stort skridt fremad, bliver også tydeliggjort at et hurtigt kig på projektets estimerede miljøgevinster:

”Den realistiske gevinst ved projektet er, at vi årligt kan reducere kvælstofoverskuddet med knapt 4000 tons. Det svarer til mellem to og tre procent af det samlede kvælstofoverskud i landbruget. Det er ret flot for et enkelt projekt. Og så er det værd at bemærke, at man samtidig forventer at projektet bliver en økonomisk gevinst for landmændene” fortæller Leif Knudsen.

85 procent af markerne gødes efter satellitfoto i 2020

Satellitten – Sentinel 2A – kredser allerede rundt om kloden og data derfra bruges allerede i beskedent omfang i gødskningen.

Derfor består arbejdet nu i at teste og forbedre systemerne, så danske landmænd snart kan tage teknologien i brug:

”Vi har allerede rimeligt bevis for at teknologien virker, men oversættelsen af dataene skal optimeres. Planen er at teste i 2018 og 2019, inden det i 2020 skal være fuldt implementeret i Mark Online så brugen af satellitdata bliver automatisk Ambitionen er, af 85 procent af landbrugsarealet i Danmark skal nyde godt af det her inden for tre år” slutter Leif Knudsen.

Fakta

Projekttitel

Udnyt satellitmålt kvælstofoptagelse i efterafgrøder til forbedring af N-udnyttelsen (SAT-N)

Projektdeltagere

SEGES, Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi

Projektperiode

August 2017 til juli 2020

Bevilget beløb

3.901.896 kroner