Styrket konkurrenceevne i produktion af kvalitetsfrø i græs og spinat - VINDERFRØ2025

2017

GUDP-projektet, Vinderfrø2025, skal gøre den danske græs- og spinatfrøproduktion mere konkurrencedygtig og samtidig sænke brugen af pesticider. Målet er at sænke herbicidforbruget med op til 60 procent inden år 2025.

Danmark er en stor spiller i græsfrøsproduktion og står for over 50 procent af det europæiske marked og 25 procent af det globale marked. Inden for spinatfrø står Danmark for hele 75 procent af den globale produktion. Det ny projekt vil øge konkurrenceevnen, så den danske frøbranche kommer til at stå endnu stærkere:

”Med vores projekt vil vi forbedre konkurrenceevnen i den danske frøproduktion inden for græs- og spinatfrø. I Danmark eksporterer vi over 90 procent af produktionen til udlandet, så derfor er konkurrenceevnen enormt vigtig”, fortæller projektleder Nils Elmegaard, der er chefkonsulent hos Brancheudvalget for Frø.

Tæt branchesamarbejde

Projektet er udviklet efter en længere samarbejdsproces mellem alle parter i frøbranchen og munder ud i fire arbejdspakker:

”Projektet består af fire arbejdspakker med hver sit fokusområde, der adresserer de udfordringer, vi har identificeret i frøproduktionen. I de fire arbejdspakker skal vi blive bedre til at benytte vækstregulering, sænke brugen af pesticider, øge kvaliteten i græsarten engrapgræs og sidst men ikke mindst øge kvaliteten af danske spinatfrø”, siger Nils Elmegaard.

I kraft af det tætte samarbejde i branchen fra projektets start har Vinderfrø2025 en kort implementeringstid hos de enkelte virksomheder og frøavlere, så lige så snart resultaterne er der, kan de anvendes i produktionen.

Færre pesticider

Foruden øget konkurrenceevne gennem mere stabile og højere udbytter samt øget kvalitet hos de danske aktører håber man med Vinderfrø2025 at kunne reducere brugen af pesticider med op mod 60 procent i udvalgte produktioner. Det skal ske ved at udvikle nye rækkedyrkningssystemer og mekanisk ukrudtsbekæmpelse mellem rækkerne, samt mere sikker anvendelse af ukrudtsbekæmpelse.

Dermed vil projektet give et dobbelt resultat med en mere bæredygtig produktion og en økonomisk gevinst for hele branchen:

”Det er svært at spå om den præcise gevinst for dette projekt, men hvis vi kan nå op på en værdiforøgelse for branchen på 50 millioner kroner om året, så er vi tilfredse”, slutter Nils Elmegaard.

Fakta

Projekttitel

Styrket konkurrenceevne i produktion af kvalitetsfrø i græs og spinat / VINDERFRØ2025

Projektdeltagere

Aarhus Universitet (Flakkebjerg), SEGES, Brancheudvalget for Frø, DLF, DSV-Frø, Barenbrug Denmark, Vikima Seed, Jensen Seed, Syngenta Seed

Projektperiode

Januar 2017 til december 2020

Bevilget beløb

14.998.332 kroner