Optimal lighting-system for pigs / PigLED

2017

Lys og D-vitamin er afgørende for mennesker og dyrs trivsel. I dette projekt vil forskere ved hjælp af specialudviklet LED-belysning mindske dødeligheden hos pattegrise, forbedre søernes velfærd i drægtighedsperioden og dermed forbedre svineavlerens økonomi.

Lys og D-vitamin er afgørende for mennesker og dyrs trivsel. I dette projekt vil forskere ved hjælp af specialudviklet LED-belysning mindske dødeligheden hos pattegrise, forbedre søernes velfærd i drægtighedsperioden og dermed forbedre svineavlerens økonomi.

Udfordringen i dette projekt er at forbedre statistikkerne i svineproduktionen. Hvert år dør ca. 9 millioner smågrise under fødslen eller før fravænning – et alarmerende højt tal, som ikke er foreneligt med bæredygtighed eller dyrevelfærd. Desuden koster det ca. 1,8 milliarder kroner i tabt fortjeneste for de danske svineproducenter:

”Pattegrise har brug for D-vitamin. De fødes ligesom børn med et lavt niveau af D-vitamin og i de tre første uge får de kun soens mælk, som indeholder minimale mængder af D-vitamin. D-vitamin benævnes ofte solskinsvitaminet, fordi dyr og mennesker danner D-vitamin i huden. Vi kan ikke bringe solen ind i grisestalden, men i GUDP-projektet udvikler vi en lyskilde, som indeholder den del af sollyset, som producerer D-vitamin i huden hos grise”, fortæller Jette Jakobsen fra DTU Food, der er projektleder for projektet, som har fået tilnavnet PigLED.

LED-belysning og dyrevelfærd

Tidligere forsøg har vist, at der kan opnås høje indhold af D-vitamin i grise ved UV-belysning. På markedet er der UV-lamper, som er beregnet til terrarier, men energi- og effektmæssigt er de ikke brugbare i produktionen af grise. Den rivende udvikling omkring LED-teknologien med lavt energiforbrug og lang levetid er baggrunden for, at projektideen kan udvikles til en kommerciel succes:

”Vi ved fra mennesker, at lyset har indvirkning på vores velfærd. Dette forventer vi også er tilfældet for grise. Ud over at vi arbejder på at mindske dødeligheden blandt pattegrise ved at øge D-vitaminniveauet, vil vi også ændre den synlige del af belysningen til gavn for soen under drægtighed og farring”, forklarer Jette Jakobsen.

Bæredygtighed og økonomisk gevinst

I projektperioden vil den nye belysning PigLED blive udviklet og en prototype produceret, og herefter testet hos en producent af pattegrise. Med et positivt resultat for projektet vil installation af PigLED-belysning betyde en bedre økonomi for svineproducenten, dels gennem energibesparelser dels flere overlevende pattegrise overlever:

"En forbedring af overlevelsesprocenten for pattegrise kan give store besparelser for svineproducenten. Bæredygtighedsmæssigt er der også en gevinst, idet færre døde pattegrise, vil betyde mindre uudnyttet foder og mindre udledning af nitrogen og fosfor, idet ressourcerne bruges på levende dyr. Dertil kommer selvfølgelig de åbenlyse dyreetiske fordele” siger Jette Jakobsen.

Fakta

Projekttitel

Optimal lighting-system for pigs / PigLED                

Projektdeltagere

Danmark Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Photocat A/S, Kongsdal Multisite A/S

Projektperiode

Januar 2017 til september 2020

Bevilget beløb

7.105.371 kroner