Nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kaseinfragmenter/BETAFRAG

2017

Når man fremstiller ost, får man samtidig ostevalle, der blandt andet indeholder fragmenter af proteinet beta-kasein. Disse fragmenter vil et nyt GUDP-projekt forsøge at udnytte. Projektet vil undersøge om fragmenterne kan bruges til at optimere mælkebaserede pulverprodukter såsom modermælkserstatning. Udnyttelse af proteinfragmenterne vil forbedre mejeriernes og dermed også mælkeproducenternes indtjening.

Aarhus Universitet vil i et nyt projekt identificere beta-kaseinfragmenter i valle, som er et restprodukt fra osteproduktionen.

Det primære mål med projektet er at lave en skitse over, hvilken proces der kan bruges til at udvinde beta-kasein fragmenterne:

”Når man producerer produkter, der danner ostevalle, opstår der store mængder af beta-kasein fragmenter. Dem vil vi nu forsøge at udvinde, så de kan benyttes. Vi vil gerne gennemføre fysiske og kemiske analyser og undersøge kaseinfragmenternes egenskaber, så vi på den måde får endnu bedre udnyttelse af ostevalle”, fortæller Jan Trige Rasmussen, der er forsker ved Aarhus Universitet.

Udnyttelse af overskudsprodukt

Et sekundært mål for projektet er at give mejerierne og mælkeproducenterne mulighed for at tjene penge på et produkt, de allerede har, men ikke udnytter. Hvis man kan udnytte beta-kaseinet fra ostevallen til at skabe et kommercielt produkt, kan det give landmændene mulighed for en ekstra værdiskabelse på allerede eksisterende produkter og måske en helt ny ingrediens:

”Man kunne forestille sig, at et beta-kaseinfragment kunne være emulgerende og på den måde have en værdi. Projektets hovedfokus er at udvikle en proces, som kan oprense og identificere de forskellige beta-kaseinfragmenter. Først derefter vil man kunne planlægge forsøg, som eventuel viser om nogle af fragmenterne kan anvendes som emulgatorer eller andet”, siger Jan Trige Rasmussen.

Nye mælkeprodukter

Projektet er således forskningsbaseret, men søger også på sigt at kunne fremme mælkeproducenternes muligheder for at afsætte mælkebaserede pulveringredienser. Ud over pulver som modermælkserstatning kan der være mulighed for at benytte beta-kaseinfragmenter til sports- og klinisk ernæring:

”Der er et stort udbud af frisk mælk og derfor lave priser på mælk. Vi håber, at der på længere sigt kan være endnu bedre afsætning af mælkebaserede pulveringredienser, til fx modermælkserstatning. Her er beta-kaseinfragmenterne interessante at se nærmere på, fordi de kan have en funktionel betydning for pulveret. Det er dog endnu uvist, om det bliver muligt”, uddyber Jan Trige Rasmussen.

Fakta

Projekttitel

Nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kaseinfragmenter - BETAFRAG

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Mejeribrugets Forsknings Fond/Mælkeafgiftsfonden

Projektperiode

Januar 2017 til december 2020

Bevilget beløb

1.593.429 kroner