App skal optimere landmænds gylleudkørsel

2017

En dårlig planlægning af udkørsel af gylle kan koste dyrt i form af spildt brændstof, der rammer både miljøet og landmandens pengepung negativt. Et nyt projekt skal hjælpe landmænd til at planlægge gylleudkørslen optimalt samt anvende vejrmodeller til at sikre den bedst mulige udnyttelse af kvælstoffet i jorden.

Der bliver kørt rigtig mange kilometer i store brændstoftørstige maskiner, når de danske landmænd hvert forår gøder deres afgrøder. Og det store brændstofforbrug kan være dyrt for både landmanden og miljøet – især, hvis der køres mange unødige kilometer. Forskningsprojekter fra Aarhus Universitet viser, at mange landmænd gør netop det.

Det skal et nyt projekt mellem Agro Intelligence, SEGES og Aarhus Universitet nu rette op på med en ny app kaldet NutrieRoute. Den bliver landmændenes værktøj til at effektivisere og optimere udbringning af gylle og gødning:

”Mange landmænd kører simpelthen alt for mange forgæves kilometer, da der mangler et redskab til at planlægge optimale kørselsmønstre på de enkelte bedrifter. Det går ud over forretningen, da man så kører færre kubikmeter gylle ud i timen, og samtidig koster det ekstra brændstof og forurening. På den måde er der et enormt stort potentiale i at kortlægge og optimere gylleudkørslen,” forklarer Ole Green, direktør i Agro Intelligence og projektleder på projektet, der altså nu skal skabe et sådant redskab.

Hjælp i realtid til at gøde mest effektivt

Optimeringen af kørselsmønstre vil blive udregnet dynamisk og afhænger af faktorer som maskinens dimensioner, gyllens næringsstofindhold og markens geometri. Desuden skal NutriRoute også hjælpe til at optimere udnyttelsen af kvælstof – det sker blandt andet ved at indregne lokale vejrforhold:

”Vejret er jo ganske afgørende for, hvornår det er bedst at gøde. Derfor vil vi også arbejde vejrmodeller ind i NutrieRoute. Med dem kan man stedspecifikt måle på, hvor næringsstofferne bliver bedst udnyttet i forhold til vejret og planlægge sin gylleudbringning efter det. Faktisk kan landmændene få hjælpen i realtid, hvis vejret pludselig arter sig bedre et andet sted på bedriften. På den måde får landmanden noget mere kontrol over gødningen,” fortæller Ole Green og fortsætter;

”Det skulle gerne føre til en bedre udnyttelse af gyllen, og det er både i landmandens og miljøets interesse. Uanset om man er rutineret eller nybegynder, skal NutrieRoute gøre det nemt at gøde mest effektivt.”

Første produkt på markedet i 2018

Hvor Agro Intelligence specialiserer sig i ruteplanlægningen, er det forskere fra Aarhus Universitet, der har udviklet modellerne til app’en. De skal nu valideres ude i marken, og det arbejde starter i foråret 2018. Og der behøves ikke gå ret længe, før det første NutrieRoute-produkt rammer markedet:

”Vi er allerede ret langt i arbejdet, og de første prototyper er klar til tests i foråret, hvor vi skal ud til maskinstationer og teste kørselsoptimeringen. I 2019 bygger vi så flere faser på. Men vi forventer allerede at kunne lancere kørselsoptimeringen på markedet inden for et års tid, mens de øvrige funktioner til optimal tildeling af næringsstoffer bliver lanceret efterfølgende,” slutter Ole Green.

Fakta

Projekttitel

NutrieRoute

Projektdeltagere

Agro Intelligence ApS, Aarhus Universitets Institut for Ingeniørvidenskab, SEGES

Projektperiode

Juli 2017 til december 2019

Bevilget beløb

5.384.304 kroner