Nyt projekt forvandler fiskeskind til modeartikler

2017

Snart kan tasker og møbler betrukket med fiskelæder måske blive en realitet, da et nyt projekt nu skal udvikle robust proces til garvning af fiskeskind til læder. Læderet skal bruges til at kreere modeartikler, og det skal gavne både miljøet og fiskeindustrien.

Fiskeskind er i dag blot et biprodukt fra fiskeindustrien, der udnyttes i meget ringe grad og blandt andet sælges til lavpris til foderfabrikker. Det skal der nu laves om på.

Et nyt projekt skal udnytte nye teknologier til at oparbejde fiskeskind til fiskeskindslæder. Læderet kan bruges som et nyskabende og bæredygtigt materiale til produkter som tasker, smykker og møbler.

Bag projektet står Teknologisk Institut og en række partnere indenfor fiskeri, garveri og modeindustrien. Samtidig skal projektet udvikle et konkurrencedygtigt og miljøvenligt koncept til stabilisering og garvning af fiskeskind fra fiskeindustriens sidestrømme.

Gavner både fiskeindustrien og miljøet

Foruden at sikre et højere indtægtsgrundlag for de involverede fiskerivirksomheder, skal projektet også hjælpe miljøet:

”Fiskeskindet afsættes til garverierne til en markant højere pris, end man kan i dag til foder, og det vil øge omsætningen og sikre arbejdspladser i fiskeriindustrien. Samtidig regner vi med at se en mindsket miljøpåvirkning gennem bedre ressourceudnyttelse af fiskeskindet,” forklarer Karin Loft Eybye, konsulent ved Teknologisk Institut og projektleder.

Fra affald til luksusprodukt

Længere oppe i værdikæden er der også store forventninger til mulighederne. Garveriet Atlantic Leather, som er delvist ejet af danske Tindskard ApS, deltager i projektet med det klare formål at udvide deres forretning:

”Via projektet forventer vi at få udvidet anvendelsen af fiskeskindene. I dag er det et affaldsprodukt, som går til foder. Ambitionen er i stedet at bruge det i luksusprodukter og få det afsat længere oppe i værdikæden på en både økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde. Det er ret genialt," siger Hulda Tindskard fra Atlantic Leather.

Bevågenhed fra forbrugere

I sidste ende skal det være forbrugere, som efterspørger de nye artikler baseret på fiskeskind. Her kommer projektpartneren Carlend Copenhagen ind:

”Vi har i forvejen fokus på bæredygtige skind"." Med dette projekt kan vi få drømmen om en nordisk linje opfyldt. Det handler både om at få lavet nogle smukke produkter, som falder godt ind i Skandinavisk stil, men også om ikke at lade noget gå til spilde,” fortæller Direktør Gitte Carlend fra Carlend Copenhagen.

Teknologien baner vejen for mulighederne

Ingen af disse muligheder kan realiseres uden nye teknologiske processer og samarbejder. Udover projektledelse har Teknologisk Institut rollen med at tilføre den påkrævede viden:

”Et projekt som dette kræver involvering af mange forskellige fagligheder. På Teknologisk Institut har vi viden inden for udvikling af garvemetoder, faciliteter til tests og kvalitetsvurdering af skindprøver samt kendskab til tekstiler. Teknologisk Institut besidder desuden omfattende kompetencer inden for miljøoptimering af industrielle processer og vurdering af restbiomassernes potentiale. Så vi kan byde ind i løbet af hele projektet og bidrage til realiseringen af dets potentiale,” slutter Karin Loft Eybye om projektet, der løber frem til 2020.

Fakta

Projekttitel

Miljøvenlig og bæredygtig udnyttelse af fiskeskind (AquaLæder)

Projektdeltagere

Royal Greenland Seafood A/S, A. Espersen A/s, Tindskard ApS, Carlend Copenhagen ApS, Skalma A/S, Karen Lise Krabbe, Teknologisk Institut

Projektperiode

September 2017 til september 2020

Bevilget beløb

851.066 kroner