Kombinationsvægt – intelligent styring med forecast og antibakteriel coating for bedre ressourceudnyttelse og driftsøkonomi / NexGen

2017

Cabinplant A/S producerer industrivægte til storproducenter af fødevarer og vil i samarbejde med DTU og Aarhus Universitet udvikle en ny og forbedret kombinationsvægt, der øger proceshastigheden med 40 procent og reducerer prisen med 20 procent. Den nye kombinationsvægt skal forbedre vægtens vejeflade og dermed reducere rengøringsbehovet med op til 50 procent.

Fødevarevirksomheder, eksempelvis fabrikker, der producerer og sælger fødevarer i store mængder, har brug for at kunne måle deres varer præcist og hurtigt. Derfor bruger de kombinationsvægte, der kan veje op til 32 delportioner i nøjagtige mål til det endelige produkt. Målet for projektet er at skabe en prototype på en ny kombinationsvægt, der kan måle en portions vægt hurtigere og reducere mængden af forurening i vejeskålene:

”Vi vil gerne udvikle vores nuværende kombinationsvægt, så den bliver hurtigere. Med en hurtigere kombinationsvægt vil vi kunne levere en mindre og billigere vægt til producenterne. Samtidig vil vi gerne gøre kombinationsvægten mere rengøringsvenlig, hvilket gavner producenterne. Derfor er der to centrale elementer i vores projekt: At gøre vægten hurtigere til at måle og at give vægten en bedre overfladebehandling”, fortæller Henning I. Hansen, der er Udviklingsdirektør i Cabinplant A/S.

Mindre kontaminering og hurtigere vejning

Cabinplant håber, at de med projektet kan blive mere konkurrencedygtige og få udviklet deres nuværende software, så den bliver bedre og hurtigere. Et tidligere GUDP-projekt fokuserede på at reducere ressourcespild, mens dette projekt fokuserer på vægtens mekanisk/elektrisk design og vejeteknologi. Forbedring af fødevareindustriens produktionsprocesser er omdrejningspunktet, og derfor har Cabinplant valgt at arbejde sammen med DTU og Aarhus Universitet:

”Når der bliver lagt en portion i en af de mange vejeskåle på vægten, bliver vejeskålene sat i bevægelse, og det er et problem for vejningen. DTU’s rolle i projektet er derfor at udvikle nye algoritmer, der gør det muligt for vægten at fastslå en portions vægt hurtigere, mens skålene stadig er i bevægelse. På nuværende tidspunkt kræver det, at skålene står stille”, forklarer Henning I. Hansen.

Samtidig vil Cabinplant også sikre en bedre overflade, der mindsker mængden af bakterier og dermed gør perioderne mellem rengøring af vægten længere. Det vil øge produktionstiden og mindske spildtiden for producenterne:

”Med en ny, antibakteriel overflade vil kombinationsvægten kunne benyttes til produkter, der er endnu mere klæbrige, end dem, den allerede kan tåle. Det er eksempelvis vigtigt, at alt, der er i vejeskålene, kommer ud, når man afslutter en vejning, fordi man ellers får et forkert resultat både ved denne og næste vejning, hvilket ikke gavner producenternes økonomi. Derfor er overfladebehandlingen vigtig – både i forhold til rengøring og ressourcespild”, uddyber Henning I. Hansen.

Projektet arbejder på at udvikle en prototype, og det er derfor uvist, hvornår et færdigt produkt ville kunne komme på markedet.

Fakta

Projekttitel

Kombinationsvægt – intelligent styring med forecast og antibakteriel coating for bedre ressourceudnyttelse og driftsøkonomi - NexGen

Projektdeltagere

Cabinplant A/S, DTU, AU

Projektperiode

Januar 2017 til november 2018

Bevilget beløb

4.384.828 kroner