Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften / SV-AR

2017

Med et mobilt staldanlæg vil Økologisk Landsforening i samarbejde med idéens ophavsmand, landmand Hans Henrik Thomsen samt Aarhus Universitet, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Vanggaard Staldmontage, Domino og Friland A/S imødekomme en stigende efterspørgsel på frilandssvinekød. Produktionen skal være både effektiv og økonomisk attraktiv. Samtidig med, at svinenes levevilkår optimeres.

Der er en stigende efterspørgsel på både konventionelt og økologisk svinekød produceret på friland, men den nuværende frilandssvinsproduktion har en række udfordringer – eksempelvis punktforurening på grund af de af svinene afsatte næringsstoffer. Projektet forsøger med et mobilt staldanlæg at afhjælpe de udfordringer, som landmændene møder:

”Den typiske produktion af økologiske slagtesvin er i dag en kombination af en stationær stald og et udeområde, men vi vil med det mobile staldanlæg gøre det muligt at producere frilandsslagtesvin, der er langt mere på marken.  Frilandsvineproduktionen har eksempelvis en udfordring i form af punktforurening, fordi svinene roder i jorden, hvorved de hurtigt får fjernet alle planter, så der ikke er noget til at opsuge de afsatte næringsstoffer. Vi vil gerne holde miljøbelastningen så lav som mulig, og derfor arbejder vi på denne løsning, hvor landmændene kan få gavn af næringsstofferne i stedet for at de belaster miljøet”, forklarer Else Torp Christensen, projektleder hos Økologisk Landsforening.

Det mobile staldanlæg skal kunne rumme op til 150 slagtesvin og optimere udnyttelsen af den gødning, som svinene efterlader. Derudover arbejder projektet på at integrere produktionen af frilandsslagtesvin i markdriften, hvilket vil være med til at intensivere produktionen af frilandsslagtesvin.

Det mobile staldanlæg

Prototypen på det mobile staldanlæg er designet af landmanden Hans Henrik Thomsen, og han har taget højde for de mange udfordringer, svineproducenter møder:

”Anlægget er på størrelse med et lille fritidshus. Der er alt, hvad landmændene og svinene behøver. Fx er der klimaanlæg, som sikrer grisen optimalt klima, og det betyder også, at vand kan holdes frostfrit, hvilket er en af de praktiske udfordringer, når man har svin på markerne om vinteren. En anden udfordring ved svin på friland er at styre svinenes tilvækst. Det kan man her med de automatiske foderstationer, der kan hjælpe landmændene med at tilpasse fodermængden til den enkelte gris”, fortæller Else Torp Christensen og fortsætter:

”På de fire år, projektet varer, skal vi undersøge, om det mobile staldanlæg er økonomisk rentabelt, og om vi kan få adfærden hos de 150 svin, der er i anlægget, til at fungere, når de bliver flyttet tre gange om dagen. Derudover skal vi finde ud af, hvordan vi bevarer næringsstofferne i afgrødeproduktionen ved at undersøge, hvilke afgrøder der skal plantes på markerne, når svinene har været der”, uddyber Else Torp Christensen.

Bedre dyrevelfærd

Det mobile staldanlæg tilgodeser også slagtesvinene og deres velfærd, fordi de med et mobilt staldanlæg kan være udenfor og løbende blive rykket til nye områder, hvor de kan følge deres natur og rode i jorden:

”Svin er født til at rode i jorden. Det er deres grundlæggende natur, og de roder med det samme et nyt stykke jord op. Når man har set svin, der går og pløjer jorden op, så er man ikke tvivl om, at det er udenfor, de trives bedst. Vi håber derfor også, at den konstante friske luft kan være med til at mindske smitten af luftbårne sygdomme, så antallet af syge svin falder. Så forbedret dyrevelfærd er også en vigtig del af projektet”, siger Else Torp Christensen.

Hun fortæller afsluttende, at de håber, at det mobile staldanlæg kan være klar til at blive afsat ved projektets afslutning i år 2020.

Fakta

Projekttitel

Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften / SV-AR

Projektdeltagere

Hallundbjerg, Vanggaard Staldmontage, Domino, Aarhus Universitet, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Friland A/S, Økologisk Landsforening

Projektperiode

Januar 2017 til december 2020

Bevilget beløb

6.427.587 kroner