Aktivitetsmålere skal sikre sundt kvæg

2017

Unormale aktivitetsniveauer kan være tegn på sygdom eller brunst hos køer. Derfor skal et nyt projekt udvikle prisvenlige cowtrackere og aktivitetsmålere til køer. Det skal gøre det nemmere for landmænd at reagere hurtigt på sygdom, som derved kan øge både dyrevelfærden og produktiviteten.

Mange danske håndled prydes efterhånden af aktivitetsmålere, der hjælper danskernes sundhed på vej ved at registrere deres bevægelse- og aktivitetsniveau. Snart kan kundegruppen blive udvidet en smule.

Ryk-Fonden står sammen med teknologivirksomheden Fastcom og Københavns Universitet bag et projekt, der skal udvikle en ny slags cowtracker og aktivitetsmåler til danske køer. Det skal gøre det lettere for landmænd at monitorere kvægets sundhed, da unormale aktivitetsniveauer blandt andet kan være tegn på sygdom eller brunst:

”I store malkekvægsbesætninger kan det være svært for landmanden at opdage begyndende problemer hos en ko og identificere hvilket dyr i store besætninger. Med den her teknologi kan man nemt overvåge dyrenes aktivitet og tidligere opdage uregelmæssigheder, man skal reagere på. Det kommer både dyret og landmanden til gode,” forklarer Niels Henning Nielsen, direktør i Ryk-Fonden og projektleder på projektet, der skal hjælpe til at øge dyrevelfærden og reducere brugen af antibiotika.

Projektet udbygger eksisterende øremærker

Aktivitetsmålere til kvæg findes allerede på markedet, men de bliver ikke anvendt sammen med det lovpligtige øremærke, som alle køer i forvejen har:

”De hidtidige aktivitetsmålere bygger på teknologi, hvor en transponder hænges rundt om halsen på koen. Det er både dyrt og besværligt, og så bruger landmændene dem altså ikke til mere end aktivitetsmåling,” forklarer Niels Henning Nielsen.

Den problematik skal det nye projekt hjælpe med at komme til livs ved at udnytte, at alt dansk kvæg er elektronisk øremærket. Planen er således at lave de nye målere som en udbygning af de lovpligtige øremærker, hvor måleren sidder permanent på dyret:

”Ved at føje ekstra features til de obligatoriske øremærker, kan vi lave en langt mere prisvenlig og brugervenlig aktivitetsmåler. Måleren bliver dermed blot et tilkøb til de øremærker, som landmændene i forvejen skal købe til deres kvægbesætninger. Derfor forventer vi også at kunne halvere prisen i forhold til konkurrerende produkter,” forklarer Niels Henning Nielsen om de nye aktivitetsmålere, der altså i praksis bliver til en ekstra chip i de obligatoriske øremærker.

En hjælp til kvæget og producenten

Når det kan svare sig at købe den ekstra chip, skyldes det, at det giver mening både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt:

”Grundlæggende handler det om, at hvis man kan sætte tidligere ind over for uregelmæssigheder som sygdom, så kan landmanden tage sig bedre af sine dyr og sin produktion. Det er en hjælp til alle parter,” siger Niels Henning Nielsen.

Produkt klar i 2021

Nu begynder så arbejdet med at udvikle teknologien, der i fremtiden skal sikre sundt kvæg:

”Teknologien er jo grundlæggende den samme som den, man finder i en aktivitetsmåler til mennesker, der bekymrer sig om sin kondi. Der skal dog lige udvikles matematiske modeller, så teknologien i stedet passer til køers bevægelses- og adfærdsmønstre. Hvis alt går godt, kan målerne sidde i ørerne på landets kvæg fra 2021” fortæller Niels Henning Nielsen.

Fakta

Projekttitel

Intelligent ear tags for automatic monitoring of cows

Projektdeltagere

Ryk-Fonden, Fastcom International ApS, Københavns Universitets Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab

Projektperiode

August 2017 til juli 2021

Bevilget beløb

 5.191.850 kroner