Recirkulation skal gøre fiskeopdræt grønnere og mere produktivt

2017

Projektets overordnede formål er at formidle og sprede videnskabelig viden og praksis vedrørende optimal brug af recirkuleringsteknologi i landbaseret fiskeopdræt.

Projektets to konkrete mål

1. At fremme grøn og økonomisk bæredygtighed i recirkulerede fiskeopdræt ved at optimere brugen og nytteværdien af recirkuleringsteknologi med henblik på at minimere den specifikke udledning af næringsstoffer (kvælstof, fosfor og organisk stof) fra fiskeproduktionen.

2. At styrke grøn omstilling gennem øget anvendelse af recirkuleringsteknologi ved at understøtte overgangen fra traditionel dambrugsdrift til moderne recirkuleringsteknologi.

Fra udviklings- og forskningsprojekter er der opbygget en betydelig viden om brug af recirkuleringsteknologi. Der er behov for en massiv indsats for at omsætte denne viden til investeringer og fremme af grøn og økonomisk bæredygtig drift.

Optimal brug af recirkuleringsteknologi fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed gennem en bedre udnyttelse af udledningskvoter for næringsstoffer.

Optimeret anlægsdesign og drift resulterer i færre fiskesygdomme, mindre dødelighed og bedre foderudnyttelse samtidig med, at der sikres bedre fiskevelfærd.

Projektet er et demonstrationsprojekt målrettet formidling og spredning af viden og praksis vedrørende optimal brug af recirkuleringsteknologi i landbaseret fiskeopdræt.

Målgruppen er alle danske landbaserede fiskeopdrætsanlæg, såvel anlæg der endnu ikke er ombygget til recirkulering som allerede ombyggede anlæg.

Fakta

Projekttitel

Grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang til recirkulering (GODAOR)

Projektdeltagere

Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet, KU Sund, KU SCIENCE

Projektperiode

Juli 2017 til juni 2021

Bevilget beløb

2.995.874 kroner