Dansk kløver-protein til økologiske høns

2017

GUDP-projektet Green Eggs vil optimere udvindingen af protein fra kløvergræs til økologiske høns. Målet er at skabe et nyt, danskproduceret, økologisk proteinfoder. Det skal øge udnyttelsen af protein i kløver og mindske tabet af kvælstof i økologisk ægproduktion.

Tidligere studier viser, at protein, der er udvundet af kløvergræs, har en god aminosyreprofil til enmavede dyr. Derfor vil GUDP-projektet benytte kløvergræs i en ny fodringsstrategi. Kløvergræs skal erstatte eksempelvis importerede sojabønner, der i vidt omfang bliver brugt som proteinfoder. Samtidig kan proteinfoder baseret på kløver være med til at sikre 100 pct. selvforsyning med økologiske protienfoder, sådan som ny EU-lovgivning kræver. Det nye krav forventes at træde i kraft i 2018:

”Foder må i dag gerne bestå af op til 5 procent, der ikke er økologisk dyrket, og for at opnå en passende sammensætning af næringsstof tilføjer man eksempelvis ikke-økologisk proteinkoncentrat. Lovgivningen på området forventes ændret fra 2018, hvor alt foder til økologiske dyr skal være 100 % økologisk, og derfor har økologiske landbrug behov for nye proteinkilder i deres foder”, forklarer Sanna Steenfeldt, der er projektleder ved Aarhus Universitet og fortsætter:

”Fordelen ved at bruge kløvergræs som proteinfoder er både, at det kan dyrkes rigtig fint i Danmark, og at det har en sammensætning af-aminosyrer, der gør, at vi reducerer tabet af næringsstoffer i produktionen af økologiske æg. Hønsene får en passende mængde protein, og derfor udskiller de mindre kvælstof gennem afføring, hvilket er godt for miljøet”, uddyber Sanna Steenfeldt.

Der skal gennemføres et forsøg på Aarhus Universitet, hvor kløvergræs protein indgår i foder til økologiske høner. Aalborg og Aarhus Universitet arbejder sammen om produktion og bioraffinering af grøntproteinet.

Projektets mål er, at proteinfoderet af kløvergræs i år 2025 skal indgå som en integreret del af den nye strategi for fordring af enmavede dyr, hvori også piletræer er et vigtigt element.

Hønsegård med piletræer

I projektet indgår et praksisforsøg med æglæggende høns hos det økologiske landmandspar Brian og Ingeborg Holm, hvor det er formålet  at inddrage brugen af piletræer i ægproduktionen. Hønsegården har integrerede piletræer, hvor de unge blade af planten løbende klippes af og bruges som grovfoder til hønsene:

”Piletræer optager det overskydende næringsstof, hønsene udskiller, og derfor kan piletræer bruges i recirkulering af næringsstoffer. Det giver en bedre udnyttelse af næringsstofferne, og vi kan give hønsene mulighed for at være mere udendørs, fordi udvaskningen af næringsstoffer i jorden reduceres. Vi skal i projektet se, hvordan hønsene reagerer på blade fra piletræer som foder, hvilket bliver meget spændende”, fortæller Sanna Steenfeldt.

Et øget udendørs liv som følge af den nye foderstrategi vil samtidig øge dyrevelfærden for æglæggende høns.

Værdifuld afgrøde

Kløvergræs er motoren i økologisk landbrug, som forsyner planteproduktionen med kvælstof. Afgrøden bliver nu tilført en yderligere værdi, når man udnytter bioraffineret protein fra kløvergræs til proteinfoder i økologiske landbrug.

Samtidig vil et nyt proteinfoder give økologiske ægproduktioner mulighed for at udvide markedet, og det kan medføre, at flere konventionelle landbrug bliver omlagt til økologiske landbrug, hvilket også harmonerer med den stigende efterspørgsel på økologiske produkter. 

Fakta

Projekttitel

Greening of Organic Egg Production- Green-Eggs

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Ingeborg og Brian Holm, DLG, Landbrug & Fødevarer SEGES

Projektperiode

Januar 2017 til december 2020

Bevilget beløb

7.796.383 kroner