Green precision ventilation for future livestock housing / GreenLiv

2017

Aarhus Universitet, AgriFarm, Københavns Universitet og DXT samarbejder om at udvikle hybridventilation, der kan sikre lavere energiforbrug, mindre miljøbelastning og bedre luftkvalitet ved opstaldning af husdyr. Foruden positive effekter for dyrene og miljøet er der penge at spare for landmændene.

Projektet ”GreenLiv” ønsker at udvikle et nyt og innovativt ventilationssystem, der kan sikre bedre forudsætninger for fremtidens opstaldning af husdyr. Ved at kombinere naturlig ventilation med mekanisk præcisionsventilation får man den såkaldte hybridventilation, der kan sikre lavere energiforbrug, lave emissioner, god luftkvalitet og passende termiske forhold for dyrene.

Det skal gøres med blandt andet udsugning under spaltegulvet i staldene og bedre styring af luftstrømme:

”Formålet med projektet er at sikre et bedre indeklima i staldene og samtidig sænke miljøbelastningen. Ved at bruge det nye ventilationssystem kan vi rense en del af den forurenede luft og samtidig fordele luften bedre i dyrenes opholdszone”, fortæller Guoqiang Zhang, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Bedre indeklima giver foderbesparelser

Der er mange positive effekter for dyrene ved at sikre et bedre klima i stalden, og samtidig er der penge at spare for landmændene på blandt andet foder:

”I kolde perioder vil dyrene indtage mere foder for at holde sig varme, men hvis man tilpasser klimaet i stalden, kan man spare på foderet. Det nye system varmer stalden op i kolde perioder”, siger Guoqiang Zhang.

Globalt potentiale

Hvis GreenLiv-projektet bliver en succes, regner man med, at produktet vil kunne sælges umiddelbart efter projektets afslutning i år 2020.

Konceptet kan være et stort skridt i retning af at designe fremtidens stald, hvor man reducerer miljøpåvirkningen fra husdyrproduktion. Derfor er målet også, at det ikke kun kan bruges i Danmark, men også globalt:

”Systemet udvikles i første omgang til det danske klima, men målet er, at det skal kunne tilpasses andre klimaområder, så man på længere sigt kan eksportere konceptet til andre lande”, slutter Guoqiang Zhang.

Fakta

Projekttitel

Green precision ventilation for future livestock housing - GreenLiv

Projektdeltagere

AU, AgriFarm, KU, DXT

Projektperiode

Januar 2017 til september 2020

Bevilget beløb

9.742.244 kroner