Nyt foderkoncept skal reducere pattegrises dødelighed

2017

Der bliver født for mange underudviklede pattegrise, som sjældent lever mere end få dage. Et nyt projekt skal nedbringe den høje dødelighed gennem et innovativt foderkoncept til drægtige søer, der sikrer færre underudviklede pattegrise. Det skal både øge dyrevelfærden og produktiviteten i svineproduktionen.

Op mod 30 procent af alle pattegrise i Danmark bliver født for små og svage – også kendt som IUGR-grise (IUGR - intrauterine growth retardation). De kræver særlig meget pasning, hvis de skal have en chance for at overleve – og især, hvis de skal vokse sig store nok til slagtestørrelse.

Nu er DLG, SEGES og Københavns Universitet gået sammen om at udvikle et foderkoncept med særlige næringsstoffer til drægtige søer, der skal sikre færre underudviklede grise og reducere pattegrisedødeligheden. Lykkes det, forventer man desuden at se en positiv effekt på svineproduktionens miljøpåvirkning og rentabilitet.

Projektet bruger ny indfaldsvinkel

Den høje dødelighed blandt pattegrise er et velkendt problem, der har fået en del opmærksomhed de senere år. Derfor er det heller ikke første forsøg på at løse problemet. Denne gang går man dog lidt anderledes til værks:

”Hidtil har man forsøgt at løse det ved at yde særlig støtte til de underudviklede smågrise, når de er blevet født. Men det er oftest en dyr og ikke særligt effektiv metode. Med det her projekt prøver vi med en anden indfaldsvinkel, hvor vi reelt tyvstarter processen og yder støtten, inden grisene bliver født. Det skal vi gøre ved at fodre drægtige søer med næringsstoffer, der hjælper fostrene til en normal vækst,” fortæller Anja Varmløse Strathe, som er med til at drive projektet som postdoc ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.

IUGR-grise er dyre i drift og sviner miljøet

Op mod halvdelen af de underudviklede grise dør i løbet af et par dage efter fødslen, selvom der bliver brugt store ressourcer på at pleje dem. Samtidig har de overlevende IUGR-grise også en uheldig effekt på miljøet, da de er længere om at nå slagtestørrelse:

”De overlevende IUGR-grise har ikke lige så gode vækstbetingelser som almindelige grise. Det betyder, at man skal fodre dem i længere tid end sunde og raske grise. Og når IUGR-grisene skal bruge længere tid i staldene, så når de at udlede ekstra kvælstof og fosfor. Dyrevelfærdsmæssigt giver det her projekt virkelig mening, da alt for mange underudviklede grise ikke er klar til livet. Men det gør det også miljømæssigt og økonomisk for landmændene, der gerne skulle få flere svin til slagtning gennem det her projekt," fortæller Anja Varmløse Strathe.

Foderkoncept kan være færdigt i 2021

Nu starter så forskningsarbejdet med at undersøge, hvilke næringsstoffer der kan hjælpe fostrenes vækst på vej, og hvornår de skal gives til de drægtige søer:

”Først skal der foretages prøveslagtninger af søer, der er på forskellige stadier af deres drægtighed. På den måde kan vi observere fostrene og blive kloge på, hvornår fostrene begynder at udvikle sig forskelligt. Dernæst skal vi sammen med SEGES prøve de mest lovende næringsstoffer af i større svinebesætninger,” forklarer Anja Varmløse Strathe.

I sidste ende står DLG for at sammensætte et endeligt foderkoncept til tidlig drægtighed, der forventes at kunne være på markedet i 2021.

Fakta

Projekttitel

Fodring i tidlig drægtighed skal sikre større, mere ens og mere livskraftige grise (Feed4Life) 

Projektdeltagere

Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A., Landbrug % Fødevarer F.M.B.A., Københavns Universitet

Projektperiode

Januar 2017 til august 2022 

Bevilget beløb

4.290.150 kroner