Strømlining af danske spiseløg skal fordoble eksporten

2017

Danmark har gunstige betingelser for dyrkning af spiseløg. Men en manglende standard for dansk løgproduktion betyder, at de producerede løg er af varierende størrelse og kvalitet, og det hæmmer eksportmulighederne. Et nyt projekt skal derfor nu udvikle retningslinjer for produktion af løg og muliggøre en fordobling af eksporten.

Hvert år produceres der i Danmark i omegnen af 55.000 tons spiseløg, og heraf eksporteres omkring 13.000 tons til udlandet. Eksporten kunne dog være langt større, og det skal et nyt projekt være med til at realisere.

En barriere for en øget eksport er, at danske producenter hver især ofte er for små til at kunne levere partier af løg i den nødvendige mængde. En løsning kunne være at poole flere partier til en større mængde, men så er problemet at forskellige partier er for uensartede med hensyn til størrelsesfordeling og kvalitet.

Derfor skal et nyt projekt nu udarbejde en vejledning til optimale dyrkningsmetoder og kvalitetsvurdering af danske spiseløg således at forskellige producenter kan producere løg af ensartet kvalitet, som kan pooles og leveres til eksport. Projektet har Aarhus Universitet i spidsen og samarbejder desuden med GartneriRådgivningen A/S, eksportører af spiseløg samt en lang række løgproducenter.

Større eksportmuligheder betyder større produktion

”Eksportpuljer er gerne op til 1.000 tons løg, og det kan en enkelt løgproducent ikke magte alene. Når producenternes produkter varierer meget i størrelse og kvalitet, kan løgene dårligt samles i de her eksportpuljer. På den måde bliver resultatet, at vi i øjeblikket mister store muligheder for en større eksport. Kunne vi udnytte de eksportmuligheder bedre, ville der også være basis for at producere flere løg. Det er dét, som projektet skal arbejde hen imod,” forklarer Jørn Nygaard Sørensen, seniorforsker ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og projektleder på det projekt, der nu sigter mod at fordoble eksporten.

Danske avlere skal kortlægges og ensrettes

Første skridt på vejen mod en større eksport begynder med en klarlægning af, hvordan de danske løgproducenter hidtil har dyrket deres løg:

”Ved at registrere og sammenholde de dyrkningsmetoder, som de danske producenter anvender, med opnået salgskvalitet kan vi få viden om, hvilke dyrkningsfaktorer der giver den bedste kvalitet af spiseløg. En sådan monitorering er ikke tidligere blevet gennemført herhjemme og er en grundlæggende del af projektet,” forklarer Jørn Nygaard Sørensen og fortsætter;

”Kortlægningen af dyrkningsmetoder skal selvfølgelig pege hen imod, at vi udbreder de bedste dyrkningsmetoder og på den måde ensretter produktionen. Udfaldet skulle gerne blive mere ensartede løg på tværs af producenterne.”

Kvaliteten skal optimeres

Samtidig skal projektet mere detaljeret undersøge, hvordan forsyningen af næringsstoffer kan bidrage til at optimere løgenes kvalitet – og dermed gøre dem klar til eksport.

”Når spiseløg skal opfylde kvalitetskravene til eksport, er det særligt vigtigt, at løgets ydre skal er intakt – og det afhænger af, at jorden har den rette mængde af bestemte næringsstoffer. Så vi skal også afklare, hvornår det er bedst at tilføre næringsstoffer samt i hvilke mængder,” siger Jørn Nygaard Sørensen om projektet, der på længere sigt munder ud i en reel vejledning til danske løgproducenter.

Fakta

Projekttitel

Eksportkvalitet af spiseløg 

Projektdeltagere

AU FOOD, GartneriRådgivningen A/S, Northern Greens A/S, Sofi-Trade ApS, Hasmark Vestergård, Gyldensteen Gods, Hans Ingemann Nielsen, Torup Bakkegaard og Orelund, Månsson A/S, Avlerforeningen for Danske Spiseløg 

Projektperiode

September 2017 til december 2020 

Bevilget beløb

2.371.409 kroner