Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde / CSR-Pork 4.0

2017

Den danske svineproduktion oplever i dag en stigende efterspørgsel efter svinekød, hvor bæredygtighed og klimabelastning kan dokumenteres. Et nyt projekt skal gennem dataindsamling og udvikling af nye koncepter gøre det muligt at dokumentere miljøprofilen i svinesektoren, så man både kan styrke svinesektorens bæredygtighed og konkurrenceevne.

Den danske svinesektor har en stor eksportværdi og vil opleve stigende efterspørgsel efter miljøvenlige produkter i fremtiden. Det nye projekt, CSR-Pork 4.0, vil udvikle koncepter, der kan sørge for, at dansk slagtesvineproduktion kan forbedre sin økonomi, bæredygtighed og skabe en forbedret miljøprofil. Projektet er et samarbejde mellem SEGES, Århus Universitet og Danish Crown:

”Formålet med projektet er at kunne dokumentere miljøaftrykket på de svineprodukter, der produceres i Danmark. Ved at indsamle data kan vi dokumentere produkternes vej fra jord til bord”, siger projektleder Finn Udesen, der er chefkonsulent hos SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

Dokumentation gennem hele værdikæden

Projektet vil opsamle data og udvikle nye systemer og modeller til et såkaldt beslutningsstøttesystem, der skal sikre dokumentation af svinekødets miljøprofil. På den måde kan man følge produkternes vej gennem hele værdikæden:

”Dansk svineproduktion oplever stigende krav fra både kunder og myndigheder om, at kødets bæredygtighed skal kunne dokumenteres. Derudover giver indsamlingen af data os mulighed for løbende at hjælpe svineproducenterne med at optimere deres produktion og reducere miljøaftrykket. Det giver producenter mulighed for at øge outputtet med et mindre input”, fortæller Finn Udesen.

Et potentielt konkurrenceparameter i fremtiden

Samtidig kan projektets dokumentation gøre svinekødets miljøprofil til et potentielt konkurrenceparameter, så danske producenter kommer til at stå bedre på de globale højprismarkeder:

”At kunne beregne miljøaftrykket og dokumentere de såkaldte ”carbon foot prints” på produkterne, er det, der på sigt vil blive efterspurgt internationalt. Så med projektet kommer vi faktisk efterspørgslen og et kommende konkurrenceparameter i forkøbet”, vurderer Finn Udesen.

Fakta

Projekttitel

Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde / CSR-Pork 4.0

Projektdeltagere

SEGES, Aarhus Universitet, Danish Crown

Projektperiode

Januar 2017 til december 2021

Bevilget beløb

8.840.810 kroner