Conservation Agriculture skal sikre større bæredygtighed i dansk landbrug

2017

Nye dyrkningssystemer baseret på Conservation Agriculture-metoderne skal for første gang afprøves og udvikles i større skala i Danmark. Målet er øget jordfrugtbarhed gennem kulstofbinding. I de kommende fire år skal to økologiske og to konventionelle landmænd i samarbejde med blandt andre Økologisk Landsforening og Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark afprøve teknikker og strategier til pløjefri dyrkning i et fælles GUDP-projekt.

Dansk landbrug oplever en nedadgående kvalitet af landbrugsjordens frugtbarhed. Det skyldes, at den nuværende højintensive produktionsform tærer bl.a. på jordens kulstofindhold og mindsker biodiversiteten. Landbruget kan bidrage til kulstofbinding i jorden ved at sikre en større tilførsel af organisk materiale til jorden via rødder og planterester kombineret med en minimering af jordbearbejdningen i forhold til hvad praksis er i dag.

I et nyt projekt skal det økologiske og konventionelle landbrug sammen udforske nye dyrkningssystemer med udgangspunkt i Conservation Agriculture, som bygger på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække-. Projektet er ledet af Økologisk Landsforening, som samarbejder med Aarhus Universitet, Københavns Universitet og en række partnere fra både økologisk og konventionelt landbrug:

”En intensiv jordbearbejdning er hverken godt for produktivitet, klima, bæredygtighed eller biodiversitet i og på jorden. Gennem projektet vil vi bl.a. udvikle og demonstrere dyrkningssystemer, der samtidig med bibeholdelse af en høj produktivitet fører til øget kulstofopbygning i jorden og forbedret frugtbarhed på sigt, ” fortæller Janne Aalborg Nielsen, projektleder og chefkonsulent i Økologisk Landsforening.

Verdenskendt dyrkningssystem afprøves i Danmark

Mens Conservation Agriculture-metoderne er velafprøvet i store dele af verden, er det endnu ikke forsøgt i større skala i Danmark:

”Metoderne er kendte på verdensplan og velbeskrevet af FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), men vi mangle at få detafprøvet og tilpasset til vores breddegrader,” siger Janne Aalborg Nielsen

Det er en radikal ændring af dyrkningssystemet, hvor bl.a. efterafgrøderne spiller en central rolle:

”De skal dække af for ukrudtet og dermed fjerne behovet for at rode så meget i jorden. Det skulle gerne øge jordens kulstofindhold og biodiversitet samt reducere behovet for gødning og pesticider. En af udfordringerne er dog, at det er koldt og vådt i Danmark. Derfor kan det være svært at få efterafgrøderne til at gro godt nok, ” forklarer Janne Aalborg Nielsen.

Samarbejde mellem økologisk og konventionelt landbrug

Det er ikke kun dyrkningsmetoderne, der er banebrydende i projektet. Også det tætte samarbejde mellem økologisk og konventionelt landbrug er værd at bemærke:

”Kernen i projektet er det fælles udviklingspunkt mellem økologisk og konventionelt landbrug om at mindske jordbearbejdningen og finde nøglen til at komme ukrudt til livs. Det har stor interesse for begge dele af landbruget at sikre en større bæredygtighed,” fortæller Janne Aalborg Nielsen om projektet, der både skal være en gevinst for landmændene, klimaet og miljøet gennem bedre næringsstofudnyttelse og nedsat CO2-udledning.

Fire års tests forude

Projektet har allieret sig med to økologiske bedrifter og to konventionelle. Her skal man nu bruge de næste fire år på at lave forsøg og udvikle dyrkningssystemet under danske forhold.

”Vi har sået de første efterafgrøder i efteråret, og så skal vi undervejs blive klogere på, hvordan danske landmænd bedst muligt kan udnytte de her metoder til deres fordel,” slutter Janne Aalborg Nielsen.

Fakta

Projekttitel

CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Projektdeltagere

Økologisk Landsforening, Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark, AU-Agro, AU-Bio, KU-PLEN, AgroIntelligence ApS, Dal-Bo, Aastrupgaard, Bundgaard økologi, Siljebjerggård, Havgaard

Projektperiode

Juli 2017 til juni 2021

Bevilget beløb

9.615.383 kroner