Udvikling og test af miljøvenligt middel fra roer til forebyggelse af smågrise diarré

2016

Mange smågrise oplever såkaldt fravænningsdiarré, når de går fra modermælk til fast føde. Det giver nedsat dyrevelfærd og økonomiske tab. Men det vil et nyt projekt gøre op med ved at tilføre et tilsætningsprodukt udvundet af sukkerroer til smågrisenes foder.

Et naturligt vådfodertilsætningsprodukt, der er udvundet af sukkerroer, skal forebygge fravænningsdiarré hos smågrise. Så enkel er opskriften i et nyt projekt, der i år har modtaget støtte fra GUDP.

Når smågrise efter ca. 4 uger afvænnes modermælk, bliver de stressede og får ofte ”Post-Weaning Diarre Syndrome” (PWDS). PWDS kan medføre mindre tilvækst, sygdom og dødsfald, og det kan hurtigt blive en bekostelig affære for landmændene.

Naturligt tilsætningsprodukt

Tilsætningsproduktet, der skal afhjælpe problemet med fravænningsdiarré, er naturligt udvundet af sukkerroer og indeholder stoffet pektin, sukkerarter, surhedsgrad og forskellige fibre.

I dag tilsætter man zink til grisenes foder for at komme problemet til livs, men på længere sigt bliver det et miljømæssigt problem, når gyllen spredes ud over de danske marker. Det undgår man ved at benytte det nye produkt:

”Vi håber selvfølgelig på at sænke dødeligheden blandt smågrise i de første uger af deres liv. Man ved, at zink har nogle positive effekter på fravænningsdiarréen, men det er et tungmetal og derfor et miljømæssigt problem. Vores produkt er 100 procent baseret på forskellige sukkersafter og derfor ikke til skade for miljøet”, siger Tomas Sander Poulsen, der er leder af projektet.

Positive resultater i laboratoriet

Vådfodertilsætningsprodukt har i laboratorieskala vist positive resultater, hvor man har formået at øge tilvæksten og forebygge diarréen blandt smågrise.

Med støtten fra GUDP skal man nu forsøge at skabe ”proof of concept”, hvor man tester resultaterne fra laboratoriet i stor skala:

”Vores forsøg på 80 grise har vist, at produktet har en stor positiv effekt på den daglige tilvækst hos smågrisene. Den gruppe af grise, der modtog foderet, fik en øget tilvækst på mere end en tredjedel i forhold til kontrolgruppen”, fortæller Tomas Sander Poulsen.

Nu skal projektet skaleres op og testes på 1.000 grise. Samtidig skal man lave et prototypeanlæg, så tilsætningsfoderet kan produceres i større mængder.

Økonomisk gevinst for svineproducenterne

Cirka halvdelen af den danske svineproduktion er baseret p vådfoder, og det er den del, produktet henvender sig til.

Produktet har positive konsekvenser for både den enkelte landmands økonomi, dyrenes velfærd og miljøet, fordi det er et rent naturprodukt:

”Hvis projektet lykkes regner vi med, at det kan appliceres på 15 millioner svin pr. år i Danmark. Det vil være meget attraktivt for de danske svineproducenter, da tilvæksten er så meget større, at det vil kunne ses på bundlinjen”, siger Tomas Sander Poulsen.

Fakta

Projekttitel

Udvikling og test af miljøvenligt middel fra roer til forebyggelse af smågrise diarré

Projektdeltagere

Copenhagen BioEngenering (CBE), Gårdejer Ole Elbæk

Projektperiode

November 2016 til marts 2019

Bevilget beløb

2.330.220 kroner