Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

2016

Økologien blomstrer i Danmark, og udviklingen af en ny økodrone er et bevis på, at innovationen og opfinderlysten også blomstrer. Økodronen skal i fremtiden præcist og effektivt sende kaskader af rovmider, mariehøns og andre nyttedyr ned over de danske marker.

En projektgruppe med Ecobotix og Syddansk Universitet i spidsen har sat sig for at skabe en løsning, der kan nedbringe pesticidforbruget i landbrug, skovbrug og gartneri. Både politikere og forbrugere efterspørger mere økologi, og desuden udgør pesticider en helbredsrisiko for både mennesker og dyr, forklarer Anders Petersen fra Ecobotix:

”Når man anvender pesticider, så udgør det reelt en helbredsrisiko for dem, der spiser afgrøderne. Desuden kan pesticider forringe graden af diversitet i naturen, da det også skader nytteorganismer og potentielt flere led i fødekæden som fugle og andre dyr. Det betyder naturligvis også, at man under disse forhold ikke må betegne sine produkter som økologiske. Og det er en ulempe, da forbrugerne i dag, mere end nogensinde, efterspørger økologi."

Droner skal bekæmpe insekter med insekter

Den store udfordring ved at dyrke økologisk er, at man ikke har mulighed for at bekæmpe skadeorganismer med kemiske midler. Afgrøder er derfor yderst sårbare over for især insektangreb, hvilket kan resultere i store værditab. I projektgruppen forventer man dog at kunne udvikle en ny og effektiv løsning baseret på droneteknologi. En såkaldt økodrone, der kan transportere og sprede biologiske bekæmpelsesmidler som rovmider, mariehøns og galmyg:

”Vi har allerede været i gang med at bygge prototyper, hvor vi kan transportere indholdet i en slags bæremedium. De nytteorganismer, som vi gerne vil udbringe, kan vi så dosere i de forhold, vi nu engang ønsker. Vi sigter efter at nå frem til en løsning, som i højere grad gør os i stand til at observere og forebygge insektangreb. Med økodronen kan vi både lave mere præventive udbringninger og spotbekæmpe efter behov, så vi undgår, at angrebene spreder sig”, forklarer Anders Petersen.

Flere og billigere økologiske produkter

Projektgruppen forventer i første omgang at kunne reducere dansk jordbrugs forbrug af insekticider med 3,4 %, alene målt i forhold til projektets effekt på modelafgrøderne. De mener også, at effekterne kan vise sig at blive endnu større, da projektet både kan udvides til svampe- og ukrudtsbekæmpelse, andre typer afgrøder og andre markeder:

"Desuden er der en stor, økonomisk fordel forbundet med projektet, da økodronen både vil sikre en mere effektiv produktion samt reducere værditabet på afgrøderne. Det kan i sidste ende bl.a. være med til, at prisen på økologi kan sænkes, og at økologiske produkter dermed bliver mere attraktive for forbrugerne. Det er ikke kun i forbrugerens interesse, men også forhandlerens, forklarer Anders Petersen og fortsætter:

”Coop, Kiwi, Dansk Supermarked og Rema 1000 har alle været fortalere for, at økologi skal være billigt, og hermed er egentlig alle supermarkeder enige om, at økologi skal være billigere. Men hvis man skal sænke prisen, skal man også gøre det billigere at producere. Det handler i bund og grund om at skabe en større leveringssikkerhed og et større udbytte, og her mener vi, at vores teknologi har nogle fordele”, slutter han.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Projektdeltagere

Ecobotix ApS, Aarhus Universitet, EWH BioProduction ApS, Syddansk Universitet, Bakkegården v. Søren Larsen og Heidi Larsen, Gartneriet PKM A/S, Gram og Nybøl Godser A/S, Harndrup Skov Frugtplantage, Hunsballe ApS, PS Trading A/S, Svishave Frugtplantage, Danske Maskinstationer & Entreprenører

Projektperiode

Januar 2016 til december 2017

Bevilget beløb

8.356.126 kroner