Ressourceoptimering af rest- og biprodukter samt minimering af allergener i foderingredienser

2016

Overskydende råvaremateriale fra kødindustrien, slagterier og landbrug udgør hovedingrediensen i mange forskellige typer dyrefoder. Men de animalske rest- og biprodukter nedbrydes hurtigt, hvilket øger risikoen for, at der under produktionen dannes stoffer i foderet, der kan give allergi-lignende reaktioner. Et nyt projekt fra Daka Danmark og KU-FOOD vil forsøge at fjerne disse stoffer fra foderet ved at optimere lagringsmetoden for råmaterialet og sikre en hurtigere test til at identificere de dårlige råvarer.

Ved anvendelse af rest- og biprodukter til produktion af dyrefoder er den store udfordring, at råvarematerialet hurtigt nedbrydes, og at der dannes forskellige biogene aminer i kødet. Bio-gene aminer findes i mange madvarer, men en for stor mængde i det færdige foder kan fremkalde allergi-lignende reaktioner, og det går ud over dyrenes helbred, forklarer Troels Samuelsen fra Daka Danmark, der er projektleder på det nye projekt:

”Biogene aminer er uønskede i foderet, da et for højt indhold kan forårsage allergi-lignende reaktioner hos dyrene"." En hund kan få udslæt, hudproblemer eller opkast, hvis eksempelvis histamin-niveauet pludseligt er for højt. Det er selvfølgelig noget, man skal undgå. Lige nu er udfordringen, at vi ikke er hurtige nok til at måle niveauet af biogene aminer i kødet, så vi kan frasortere de dårlige råvarer i tide."

Nye lagrings- og testmetoder

Biogene aminer kan bl.a. opstå, hvis kødet opbevares for længe, inden det bruges i en produktion. Problemet er, at testmetoderne i dag tager alt for lang tid i forhold til en produktionsstyring, og derfor er det projektgruppens førsteprioritet at udvikle en hurtigere og mere effektiv test:

”Vi skal først og fremmest udvikle en ny metode til at måle de biogene aminer i kødet. Metoden skal være lige så sikker og nøjagtig, som den vi bruger i dag, men den skal bare være meget hurtigere. Vi arbejder allerede med nyt måleudstyr, som vi satser på kan nedsætte svartiden fra 10-14 dage til 1-2 timer”, siger Troels Samuelsen.

Projektgruppen arbejder desuden på at udvikle en bedre lagringsmetode for det ubehandlede kød. Der vil blive arbejdet med flere metoder og forskellige former for nedkøling:

”Vi går ind og undersøger, hvor, hvordan og hvor hurtigt de biogene aminer bliver dannet, og på baggrund heraf skal vi finde ud af, om vi kan styre bakterierne og processen bedre. Vi vil også forsøge os med en række tiltag for at se, hvad der giver den bedste effekt. Med andre ord forsøger vi altså at få et overblik over, hvad der egentlig foregår, når biogene aminer opstår i kødet", forklarer Troels Samuelsen. 

Større krav til kvalitet

Med projektet ønsker Daka Danmark og KU-FOOD at gøre det attraktivt at producere sundere foderingredienser til pelsdyr, fisk og kæledyr. Målet er, at de nye lagrings- og testmetoder både skal nedsætte produktionsomkostningerne og i sidste ende øge dyrenes velfærd. Desuden forventer Troels Samuelsen, at projektet vil resultere i foderprodukter med et større økonomisk potentiale, der matcher forbrugernes og branchens stigende kvalitetskrav:

”Vi ser flere og flere såkaldte premium pet food-kunder med store krav til kvaliteten, og kan du lave et produkt, der lever op til de krav, skaber du højere værdi, både for kunderne, og for Da-ka. Vi kan også sælge produktet til andre potentielle kundesegmenter, der endnu ikke har formuleret krav for mængden af biogene aminer, men hvor det helt sikkert vil komme. Så her kan vi være på forkant med udviklingen”, slutter Troels Samuelsen. 

Fakta

Projekttitel

Ressourceoptimering af rest- og biprodukter samt minimering af allergener i foderingredienser

Projektdeltagere

Daka Danmark, KU FOOD

Projektperiode

Januar 2016 til december 2017

Bevilget beløb

2.056.218 kroner