Nye planebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri – HORTPROTECT

2016

Danske gartnere oplever i stigende grad problemer med at bekæmpe skadegørere som svampe, skadedyr og ukrudt. Der går blandt andet ud over produktionen af frugt, grøntsager og blomster. Projektet HORTPROTECT vil forsøge at imødegå dette ved at udvikle nye metoder til plantebeskyttelse. Målet er bedre konkurrencedygtighed og mindre kemi i gartnerierhvervet.

Skadedyr, ukrudt og svampe er hverdagskost for gartnere, der ofte lider store udbyttetab, når skadegørere slår til. Plantebeskyttelse er derfor en essentiel del af gartnerierhvervet og nødvendigt for at sikre produktionens omfang og kvalitet.

I de seneste år er en række velkendte pesticider forsvundet fra markedet som følge af EU’s og Danmarks regulering af pesticidanvendelsen. Det begrænsede udvalg er problematisk for den konventionelle produktion, mens én af de største udfordringer ved økologisk dyrkning er mangel på andre effektive plantebeskyttelsesmetoder:

”Vi oplever mere end nogensinde, at producenterne har problemer med at kontrollere skadegørere. Nye restriktive godkendelseskrav betyder, at der er færre pesticider at vælge imellem. Samtidig ser vi en voksende interesse hos forbrugerne for dansk produceret frugt og grønt bl.a. på grund af et generelt lavere indhold af pesticidrester. Dermed er der et yderligere pres for at finde effektive løsninger med minimal indsats af kemiske midler i produktionen – og det forstærker behovet for alternative løsninger”, siger Per Kudsk fra Aarhus Universitet, som står i spidsen for projektet.

Fundamental forandring af ukrudtsbekæmpelse

Gartnerirådgivningen har i samarbejde med gartnerierhvervet identificeret de områder, hvor behovet for innovation er størst. Igennem en række aktiviteter har projektet til formål at udvikle og efterprøve nye metoder til plantebeskyttelse, der kan styrke gartnerierhvervets indtjening og fremme danskproducerede produkter på markedet:

”Et af de steder, hvor skoen trykker mest, er i forhold til bekæmpelse af ukrudt, som er en særlig stor udfordring i dyrkningen af grøntsager. Her vil vi blandt andet forsøge os med dyrkning af afgrøder, der kan fungere naturligt hæmmende for fremspiringen af ukrudt i en efterfølgende grønsagsafgrøde. Vi har desuden kigget på muligheden for at kombinere behandling i rækkerne med mekanisk bekæmpelse mellem planterækkerne for bedst muligt at holde ukrudtet i ave og samtidig minimere brugen af ukrudtsmidler”, fortæller Per Kudsk og tilføjer:

”Det er alt sammen metoder, som endnu ikke anvendes i praksis. Så her er vi på helt ny grund og afsøger mulighederne for at lave fundamentalt om på ukrudtsbekæmpelsen, som vi kender den i dag”.

Plads til øget produktion

Grøn og effektiv bekæmpelse af svampe på jordbær og nematoder i grønsager er også blandt projektets primære indsatsområder. Via forsøg hos avlere håber projektholderne at kunne præsentere en række alternative metoder ved projektets afslutning, der helt eller delvist kan erstatte pesticidanvendelse i den konventionelle produktion og køre økologien yderligere i stilling:

”Grundlæggende handler det om, at gartnerierhvervet skal forblive konkurrencedygtigt. Både inden for frugt og grønt, som hovedsageligt afsættes i Danmark, men også i forhold til eksporten af potteplanter. Vi er langt fra selvforsynende med frugt og grønt herhjemme, så der kunne sagtens være plads til at øge produktionen. Det kræver dog, at vi får udviklet de plantebeskyttelsesmetoder, der efterspørges. Hvis det lykkes, er der klart en mulighed for, at erhvervet ikke bare fremtidssikres, men måske endda kan ekspandere”, slutter Per Kudsk.

Fakta

Projekttitel

Nye planebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri - HORTPROTECT

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Gartnerirådgivningen, Københavns Universitet

Projektperiode

August 2016 til juli 2020

Bevilget beløb

5.999.847 kroner