Max udnyttelse af biorestmasser fra frugt og bær (MaxRestVærdi)

2016

Når vi i Danmark producerer juice, saft eller marmelade, går ca. 30 procent af råvarevægten fra frugt og bær til spilde. Det vil et nyt netværksprojekt med Teknologisk Institut i spidsen ændre på ved at udbrede kendskabet til alternative tørreteknologier for danske frugt-, bær- og juiceproducenter.

Skaldele og presserester fra frugt og bær indeholder værdifulde restbiomasser, men det er en uudnyttet ressource hos mange danske virksomheder. En bedre udnyttelse af restbiomasser kan skabe stor værdi for både teknologileverandører og frugt-, bær- og juiceproducenter:

”De konventionelle tørringsteknologier bruger så høje temperaturer, at de har en stærk ødelæggende effekt på de værdifulde stoffer i frugt og bær. Formålet med dette netværksprojekt er at udbrede kendskabet til lavtryksoverhedet damptørring, som skåner de aktive komponenter, der er tilbage i skaller og presserester fra frugt og bær”, fortæller Eleonora Miquel Becker fra projektholderen Teknologisk Institut.

Marmelade og figenstænger i stedet for dyrefoder

Teknologisk Institut har taget initiativ til netværksprojektet, som består af en række danske fødevareproducenter, der producerer alt lige fra most og marmelade til figenstænger og tørret frugt. Virksomhederne skal blive bedre til at udnytte deres frugt- og bærrester, så de kan bruges i fødevarer i stedet for i dyrefoder:

”Cirka 30 procent af råvarevægten fra frugt og bær spildes i produktionen af juice, saft, marmelade og lignende. Resterne bruges som dyrefoder, men det er spild af ressourcer for virksomhederne, som kan øge værdien af deres frugt- og bærrester markant, hvis de bruges til at lave marmelade eller figenstænger i stedet. Hvis man bruger en mere skånsom teknologi, vil resterne stadig indeholde højværdikomponenter som bl.a. vitaminer, farvestoffer og antioxidanter”, forklarer Eleonora Miquel Becker.

Foruden de mange nærende stoffer har bær- og frugtresterne en række funktionelle egenskaber, som kan bidrage med tekstur eller farve i fødevareapplikationer.

Netværk skal føre til forskning

Foruden bevarelsen af vigtige næringsstoffer i restbiomasserne udmærker de nye tørreteknologier sig ved at være mere energisparende end de klassiske teknologier. Lavtryksoverhedet damptørring er fire gange så energibesparende som konvektionstørring og 14 gange så energibesparende som frysetørring:

”Vi håber på, at vi kan få klarlagt markedet og mulighederne i det. Vi vil også gerne bruge projektet som afsæt til at kigge på andre teknologier til karakterisering af biomasser i et større forskningsprojekt, som skal bidrage til at nedsætte virksomhedernes energiforbrug og øge deres udnyttelse af restbiomasser”, slutter Eleonora Miquel Becker.

Fakta

Projekttitel

Max udnyttelse af biorestmasser fra frugt og bær (MaxRestVærdi)

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, Berrifine A/S, Bornholms Mosteri A/S, DryMate A/S, Urtegaarden ApS, Good Food Group, The Whole Company, SDU, Samsø Bær I/S, Havtorn Bornholm ApS, Tapperiet ApS, Kærsbo frugtplantage

Projektperiode

September 2016 til september 2018

Bevilget beløb

1.048.056 kroner