Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø

2016

Efterspørgslen på økologi er større en nogensinde. Faktisk er det gået så stærkt, at der nu er mangel på økologiske svineproducenter i Danmark. Inden for svineproduktion er barriererne for at omlægge konventionelle landbrug til økologiske landbrug så store, at det i mange landmænds øjne ikke er besværet værd rent økonomisk. Det synspunkt vil et nyt projekt forsøge at ændre ved at begrænse foderspildet markant og dermed sikre de økologiske producenter et bedre indtjeningsgrundlag.

"Økologisk svinekød er blevet så populær en spise, at markedet nu er underforsynet. Derfor kan man spørge sig selv, hvorfor der ikke er flere konventionelle svineproducenter, der vælger at omlægge sin produktion til økologisk. Det er der flere årsager til", forklarer Simme Eriksen, der er projektleder på det nye projekt og daglig leder ved Udviklingscenter for Husdyr på Friland:

”Normalt regulerer udbud og efterspørgsel sig selv, men sådan er det ikke rigtigt med økologisk svineproduktion. For det første er der en bindingsperiode på fem år og en del andre regler, der besværliggør omlægningen fra konventionel til økologisk svineproduktion. For det andet skal man lave hele systemet om og blandt andet udskifte sin svinestald med hytter, gå fra tidlig til sen fravænning af grisene og meget andet. Det er ikke som med malkekøer, hvor man nærmest bare kan åbne stalddøren, fodre økologisk og give køerne adgang til sommergræsning, og så er man økolog”, forklarer Simme Eriksen.

Rotter og fugle stjæler foder

Projektgruppens store fokus er at optimere fodersammensætningen samt reducere forbruget og spildet af foder for økologiske svineproducenter. Dette skal sikre en markant besparelse og gøre en omlægning fra konventionel til økologisk svineproduktion mere attraktiv. Derfor er fire landmænd blevet tilknyttet projektet, som i samarbejde med projektgruppen vil identificere og teste en række forskellige løsninger, forklarer Simme Eriksen:

”Vi har konkret tilknyttet fire landmænd til projektet, som alle har et erkendt ønske om at reducere foderforbruget og foderspildet. Hos dem vil vi blandt andet lave en analyse af, hvor foderspildet er størst, og hvordan foderudstyret fungerer. Et andet fokusområde bliver at optimere fodersammensætningen, og derudover vil vi bare prøve at anskue problematikken så bredt som muligt, så vi kan udpege de indsatsområder, hvor vi tror, vi kan skabe nogle gode løsninger til producenterne”, forklarer Simme Eriksen og fortsætter:

”En særlig indsats i vores projekt går ud på at løse de problemer, som bestemte besætninger har med rotter og fugle, der spiser af foderet. Til det har vi allieret os med Wildlife Communication Technologies, der producerer højteknologiske fugleskræmsler, og Mortalin, der er kendt som én af de helt store virksomheder inden for rottebekæmpelse i Danmark. Mortalin vil blandt andet afprøve nogle nye og avancerede mekaniske fælder, der går godt i spænd med vores fokus på at nedsætte foderspildet. For rotter går altså ikke ind i en fælde, hvis de kan spise foder fra gulvet lige ved siden af.”

Drømmescenariet er robust og billig produktion

"Projektets målsætning er at skabe grundlag for en øget produktion af mindst 43.000 økologiske slagtesvin inden udgangen af 2018, hvilket svarer til en stigning på 40 %. Det skal hjælpe Danmark til at konsolidere sin position som Europas største eksportør af økologisk svinekød og dermed sikre producenterne en bedre økonomi. Desuden vil en reducering af foderspildet have positive konsekvenser for miljøet, forklarer Simme Eriksen:

”Foder indeholder en del proteiner, og proteiner indeholder altid kvælstof. Ved at reducere mængden af foder, vil man altså kunne nedsætte miljøbelastningen samtidig med, at man sikrer landmændene en stor besparelse. Så vores drømmescenarie er, at det bliver billigere at fodre, at miljøbelastningen bliver mindre, og at den økologiske produktion bliver mere robust”, slutter Simme Eriksen.

Fakta

Projekttitel

Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø

Projektdeltagere

Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, SEGES (VSP), SEGES, Friland A/S,\u2028Risbjerg Landbrug,\u2028Mortalin A/S,\u2028Wildlife Communication Technologies ApS, Nikolaj Pedersen, Mads Kristensen, Kåre Olesen

Projektperiode

Januar 2016 til december 2018

Bevilget beløb

3.780.235 kroner