Bedre kvalitet af frisk frugt og grønt med aktiv emballage – Kvalipak

2016

I Danmark smider vi årligt over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Det koster os ikke bare flere milliarder, men udgør samtidig en stor klimabelastning. Et projekt ledt an af Teknologisk Institut og Aarhus Universitet sætter fokus på problemet og forsøger med en række nye emballageløsninger at mindske udviklingen af råd i pakket frugt og grønt. Målet er at reducere madspild i både detailleddet og hos forbrugeren.

Madspild er et globalt problem, der strækker sig over en lang række produkter og produktgrupper. Et af de problemer, vi særligt døjer med, er forekomsten af råd i frugt- og grøntprodukter på grund af mikrobiologisk vækst. Det skyldes bl.a., at emballage i dag ikke i tilstrækkelig grad modvirker fugtdannelse, og dermed fremmes vækst af skadelige mikroorganismer, forklarer Helle Allermann fra Teknologisk Institut, der er projektleder på projektet:

”Problemet er, at pakket frugt- og grøntprodukter angribes af råd. Det skyldes, at man i dag emballerer i meget tætte emballager, der fremmer et højt fugtindhold omkring produkterne. Det giver gode betingelser for vækst af skadelige mikroorganismer, som ødelægger produktet.”

Bedre fugtkontrol med aktiv emballage

Projektgruppens løsning baserer sig på brugen af aktiv emballage, der på forskellig vis ændrer forholdene i emballagen til gavn for produktet. Målet er at udvikle og afprøve minimum fem forskellige emballageløsninger, der forbedrer de fugtregulerende egenskaber og/eller har antimikrobielle egenskaber, der kan bekæmpe råd og skimmel:

”Der er to måder, man kan gribe problemet an på. Den første måde er, at man kan mindske fugtigheden omkring produkterne ved at fjerne vand fra emballagen eller opsuge og indkapsle det i emballagen, så det ikke har kontakt med produkterne. Den anden måde er, at vi kan inkorporere naturlige antimikrobielle stoffer i emballagen og derved mindske væksten af mikroorganismer i produkterne”, siger Helle Allermann og fortsætter:

”I dag perforerer man mange folier anvendt til frugt og grønt ved at lave bittesmå huller i materialet. En af de ting, vi kigger på, er, om vi eksempelvis kan ændre gennemtrængeligheden af vanddamp ved at ændre hullernes størrelse og dermed mindske kondensdannelsen. Vi har også planer om at undersøge muligheden for at inkorporere sukker og salte i emballagen og vil desuden arbejde for at udskifte konventionel plastemballage med mere bæredygtige materialer, som pap, papir og bioplast. Der er mange muligheder, vi skal have afprøvet, og vi glæder os til at se, hvad der virker bedst.”

Ressourcer skal ikke smides ud

I projektgruppen har man store forventninger til projektets effekt. Foruden forbedret fødevaresikkerhed og human sundhed forventes de nye emballageløsninger at medføre besparelser for omkring 244 millioner kroner. Projektet har samtidig potentiale til at reducere klimabelastningen med 14.500 ton CO2 årligt. Helle Allermann forklarer, "at man derved sikrer en bedre udnyttelse af ressourcer":

”Det store madspild, vi har i Danmark i dag, bliver jo debatteret meget. Utrolige mængder frugt og grønt bliver smidt ud hvert år, og der er tale om et stort ressourcespild, både, i form af CO2 og penge. Det vil vi forsøge at gøre noget ved, for man udnytter ikke sine ressourcer optimalt, når man bare smider mad ud”, slutter Helle Allermann.

Fakta

Projekttitel

Bedre kvalitet af frisk frugt og grønt med aktiv emballage - Kvalipak

Projektdeltagere

Teknologisk institut, Hunsballe Grønt, Limfjord Danske Rodfrugter, Lammefjords Grønt A/S, Schur Pack Denmark a/s, NNZ Scandinavia ApS, Scanstore Packaging A/S, Dansk Supermarked A/S, Aarhus Universitet

Projektperiode

Januar 2016 til december 2018

Bevilget beløb

3.582.869 kroner