”Sound Herding System” til bæredygtigt fiskeri (GUDP-SHS)

2016

Et nyt projekt mellem DTU og virksomheden Sonus Aqua vil optimere fiskeriet ved at forlænge fiskenettet med lydbølger, som skal genne de ønskede fisk ind i nettet. Lydbølger kan også bruges til at skræmme uønskede fisk væk og derved mindske bifangsten. Projektet regner med at kunne højne indtjeningen hos fiskerne og samtidig mindske CO2-udledningen i fiskeriet.

Bifangst er en tids- og ressourcekrævende faktor for fiskerne. Det skyldes, at bifangst ikke kan sælges til konsumforbrug, men kun kan sælges til eksempelvis produktion af fiskefoder til en lavere pris.

Derfor har et nyt projekt, der er et samarbejde mellem DTU Aqua og virksomheden Sonus Aqua, set en mulighed i at udnytte en allerede eksisterende viden om brugen af lydbølger under vandet:

”Vi ved allerede, at forskellige fisk reagerer på forskellige lydfrekvenser. Derfor kan vi forlænge trawlerens rækkevidde med lydbølger. En specifik fiskeart lokkes ind i nettet, mens andre fiskearter skræmmes væk fra nettet. På den måde kan fiskerne sortere i fangsten ved hjælp af lydbølger, inden fiskene havner i nettet”, siger Jørgen Peter Poulsen, CEO i Sonus Aqua.

Gavner både fiskere og miljøet

Udover at mindske fiskernes bifangst og derved øge indtjeningen for fiskerne har projektet også en miljømæssig fordel:

”I og med at fiskerne faktisk øger deres rækkevidde med lydbølgerne, behøver de ikke tilbringe lige så lang tid på vandet for at fange det ønskede antal fisk. Derfor falder deres brændstofforbrug, hvilket er til stor gavn for både miljøet og fiskernes egen økonomi”, siger Jørgen Peter Poulsen.

Projektet vil også bidrage til at udnytte havets ressourcer bedre. Ved at bruge lydbølger i fiskeriet vil bifangst-arterne blive i vandet, til de eventuelt fanges som primær fangst. Dermed udnyttes ressourcerne bedst muligt.

Stort vækstpotentiale

Jørgen Peter Poulsen lægger ikke skjul på, at projektet indeholder et stort potentiale for sin virksomhed, Sonus Aqua, der regner med at udvide med fire-seks arbejdspladser i den kommende tid og fortsat vil udvikle nye løsninger med brug af lydbølger:

”Behovet er også meget stort for fiskeriet efter bundfisk som torsk og rejer. Vores næste projekt bliver at genne fiskene op fra havbunden, så vi ikke ødelægger den med vores net”, forklarer Jørgen Peter Poulsen.

Fakta

Projekttitel

”Sound Herding System” til bæredygtigt fiskeri (GUDP-SHS)

Projektdeltagere

Sonus Aqua, DTU Aqua

Projektperiode

Juli 2016 til december 2018

Bevilget beløb

4.517.121 kroner