VALorisering af organiske sidestrømme gennem biokonvertering med Insekter (VALIN)

2015

En stigende efterspørgsel på animalsk protein og et øget fokus på bæredygtighed på grund af jordens knappe ressourcer stiller krav til bedre udnyttelse af rest- og spildprodukter. Med afsæt i den problemstilling vil projektet VALIN udnytte restprodukter fra fødevareproduktionen til at dyrke proteinholdige insekter, der kan indgå i fiskefoder.

Med et globalt behov for protein - og i særdeleshed animalsk protein - skal der tænkes i nye produktionsløsninger. I forhold til de nuværende proteinkilder udgør insektprotein et meget bæredygtig alternativ og kan derfor blive et vigtigt led i løsningen af fremtidens proteinmangel.

Udover at projektet søger at opnå en profitabel gevinst, forventes projektet at kunne bidrage med positive effekter inden for både klima, bæredygtighed og fødevaresikkerhed:

”I dag er man afhængig af fiskemel som en vigtig bestanddel i foder til produktionsdyr. Det er ikke nødvendigvis en holdbar løsning i fremtiden, da man gerne ser en mere bæredygtig proteinkilde. Her kan insektmel være et godt alternativ – og dermed være med til at reducere presset på verdenshavene. Herudover er klimabelastningen af insektproduktionen meget lav. Til sidst kan insekter baseret på restprodukter sikre, at indholdet af PCB og dioxin er lavt, og det er godt for fødevaresikkerheden. Insekter rummer et stort potentiale for proteinproduktion, fordi de kan omdanne rest- og spildprodukter fra fødevareproduktion til værdifulde proteiner, som vil kunne bruges i foder til dyr – og særligt i fiskefoder. På den måde kan man sige, at insekterne kan recirkulere ressourcer tilbage i fødekæden”, forklarer Lars-Henrik Lau Heckmann, der er en del af projektledelsen ved Teknologisk Institut, som deltager i VALIN-projektet. 

Tætte undersøgelser er nødvendige

Den projektledende virksomhed bag VALIN-projektet er virksomheden ScrapTrans, der er specialist i afhentning og genanvendelse af rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomheder. ScrapTrans har indtil nu primært beskæftiget sig med svinefoderproduktion, og således bevæger virksomheden sig med VALIN-projektet ind på et nyt marked med produkter baseret på insekter. Det kræver tætte undersøgelser og en veldokumenteret forretningsplan:

”Som noget af det første skal vi teste forskellige kombinationer af foderblandinger baseret på rest- og spildprodukter. Hvis man forestiller sig, at vi har 1000 kg larver i én kasse og 1000 kg larver i en anden, så vil larverne vokse meget forskelligt alt afhængigt af, hvilken type foder de får. Faktisk kan larverne i den ene kasse vokse sig dobbelt så store som larverne i den anden, hvis deres foderblanding virker bedre. Og udover at undersøge, hvilke larver der vokser sig store og flotte, skal vi også teste proteinindholdet i larverne. På den måde kan vi eksperimentelt gå ind og vurdere, hvilken foderblanding der vil kunne give den største og bedste produktion, så vi kan sætte gang i en insektproduktion hos ScrapTrans”, siger Lars-Henrik Lau Heckmann og fortsætter:

”Projektet handler også om at undersøge forretningspotentialet i produktionen, og om det er muligt for ScrapTrans at indhente nok rest- og spildprodukter til at sætte gang i en storskalaproduktion af insekter til producenterne af fiskefoder”, siger han.

Flere positive effekter

Udover at projektet søger at opnå en profitabel gevinst, forventes projektet at kunne bidrage med positive effekter inden for både klima, bæredygtighed og fødevaresikkerhed:

”I dag er man afhængig af fiskemel som en vigtig bestanddel i foder til produktionsdyr. Det er ikke nødvendigvis en holdbar løsning i fremtiden, da man gerne ser en mere bæredygtig proteinkilde. Her kan insektmel være et godt alternativ – og dermed være med til at reducere presset på verdenshavene. Herudover er klimabelastningen af insektproduktionen meget lav. Til sidst kan insekter baseret på restprodukter sikre, at indholdet af PCB og dioxin er lavt, og det er godt for fødevaresikkerheden”, slutter Lars-Henrik Lau Heckmann.

Fakta

Projekttitel

VALorisering af organiske sidestrømme gennem biokonvertering med Insekter (VALIN)

Projektdeltagere

ScrapTrans, Teknologisk Institut

Projektperiode

Juli 2015 til juni 2017

Bevilget beløb

598.068 kroner