Udvikling af bifangst: Excluder til det Danske og Europæiske fiskeri

2015

1. januar 2015 træder første etape af EU’s discardforbud i kraft, som påbyder fiskefartøjer i EU og Danmark at lande al fisk, der bliver fanget, herunder bifangst. Det betyder, at fiskefartøjer står overfor enten at skulle skaffe kvote til bifangsten eller fiske renere. Et såkaldt ”excluder system” til trawlere, der frasorterer uønsket fangst, skal hjælpe dem, der vælger sidstnævnte mulighed.

Med EU’s discardforbud, som træder i kraft den 1. januar 2015, skal fiskere i hele EU lande alt, hvad de fanger, da man ikke længere må smide noget af fangsten ud i havet igen. Dermed vil incitamentet  for at fiske rent blive væsentligt større, og det behov vil man imødekomme med et nyt fiskesorteringsredskab til trawlere:

”Fiskefartøjer skal tage stilling til, om de vil dække deres bifangst med kvote, eller om de vil fiske renere. Som det er nu, kan fartøjerne ikke fortsætte med hovedfangsten, når kvoten til bifangst er opbrugt, så der kan være god ræson i at fiske renere"." Og der kan vores redskab være en effektiv løsning”, forklarer Claus Reedtz Sparrevohn, projektleder og chefbiolog i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

Skånsom sortering af fisk

Det såkaldte excluder system er udviklet af Tor-Mo Trawl i Hirtshals i samarbejde med Greenline Fishing Gear og bliver allerede med stor succes brugt af trawlere i Alaska. Udfordringen består i at tilpasse redskabet således, at det kan anvendes til de fiskearter, man fisker efter i EU:

”Redskabet er en integreret del af trawlen, der gør, at de fisk, man vil sortere fra, har mulighed for nemt at svømme ud af trawlet igen gennem et rør. Fra et miljømæssigt perspektiv er det en langt mere skånsom metode end fx de riste, man typisk bruger, hvor fiskene risikerer at klumpe sammen. Det, der ligger til grund for vores teknologi, er viden om de forskellige fisks adfærdsforskelle. I første omgang undersøger vi, hvordan man kan optimere sperlingfiskeriet ved at reducere bifangsten,” siger Claus Reedtz Sparrevohn.

Vidensbank skal fremtidssikre projekt

En af de største udfordringer, som projektet står over for, er konkurrencen fra Asien og især Kina, hvor man kan producere de samme fiskeredskaber med langt færre omkostninger. Herhjemme har vi dog en klar konkurrencefordel – vi har nemlig rammerne og kompetencerne til at etablere en tung og solid vidensbank. Og netop viden er et afgørende parameter i forhold til konkurrencen fra Kina:

”Vi vil etablere os som vidensinstitution og hjælpe de enkelte fiskerierhverv ved at indsamle den viden, de har brug for. Ud fra dette kan vi skræddersy fiskeredskaber til deres fartøjer. Det har de ikke mulighed for i Kina. En anden udfordring, som vi står over for, beror sig på de omfattende godkendelsesprocesser, som fiskeredskaber skal igennem, før de kan anvendes. Vi vil gerne se på de nuværende godkendelsesprocesser og vurdere, om rammevilkårene på området fungerer optimalt”, lyder det fra Claus Reedtz Sparrevohn.

Stort markedspotentiale

I første omgang er det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet omfattet af discardforbuddet. Dog vil forbuddet allerede fra næste år blive udvidet til også at omfatte andre fiskerier, og dermed vil markedspotentialet også vokse:

”Med udgangspunkt i den politiske udvikling vil efterspørgslen på denne type redskaber vokse. Derfor er det af afgørende betydning, at vi får udviklet og afprøvet nye og mere effektive og skånsomme fiskeredskaber for at imødekomme markedets behov. Det vil gøre det nemmere at overholde discardforbuddet, som vil blive mere og mere restriktivt samtidig med, at fiskerne kan fiske mere selektivt og bæredygtigt. Excluder systemet har allerede vist sig at fungere for trawlerne i Alaska, som har reduceret deres bifangst markant samtidig med, at der er blevet taget hensyn til de uønskede fisk”, siger Claus Reedtz Sparrevohn.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af bifangst: Excluder til det Danske og Europæiske fiskeri

Projektdeltagere

Danmarks Pelagiske Producentorganisation, HG 62 Beinur P/R, DTU Aqua, Greenline Fishing Gear, Tor-Mo Trawl

Projektperiode

Januar 2015 til december 2016

Bevilget beløb

3.105.717 kroner