Udnyttelse af restprodukter fra fabrikstrawleren

2015

Dårlige opskæringsmetoder i fiskeriindustrien betyder, at op til 40 procent af hver enkelt indfanget konsumfisk bliver smidt ud som affald. Udsmidet forurener havmiljøet og giver anledning til et enormt ressourcespild. Derfor vil K.M. Fish Machinery udvikle et nyt anlæg til fabrikstrawlere, som kan skære fisk op på en måde, der gør flere dele af fisken anvendelige. Udsigterne er positive for både miljø og eksport.

Oceangående fabrikstrawlere indfanger tonsvis af fisk til konsummarkedet, men opskæringen om bord diskvalificerer store dele af fangsten. Den samlede mængde udsmid er enorm, og det er hverken økonomisk hensigtsmæssigt eller miljømæssigt forsvarligt:

“Hvert år hældes hoveder og indvolde ud for milliarder af kroner til mågerne og til fiskene i havet. Det, der ikke bliver spist, rådner op på havbunden. Paradokset udstilles især af, at fiskerierhvervet bruger ressourcer på at fange fiskene, der i sit hele består af værdi, hvorefter en del af værdien blot bliver kasseret igen”, siger Niels Kronborg Nielsen, der er salgschef i K.M. Fish Machinery og projektleder for et nyt GUDP-støttet udviklingsprojekt, der skal optimere ressourceeffektiviteten på de store fiskefabrikker.

Nænsom beskæring giver flere muligheder

Råvarespildet skyldes især, at de eksisterende metoder til opskæring ikke er præcise og nænsomme nok. Det betyder, at langt mere bliver sorteret fra end nødvendigt. Det er hæmmende for industrien, der går glip af et potentielt værdifuldt videresalg.

I dag foregår opskæringen ved hjælp af grove savklinger, der kun tager hensyn til det dyrebare primærkød, men med det nye milimeterpræcise anlæg undgår fiskerne at beskadige andre dele, der traditionelt er blevet nedprioriteret trods stort potentiale:

“En betydelig del af “det blå Danmark” vedrører vores fiskerierhverv, der mange steder i verden har høstet anerkendelse. Danske fiskere har som hovedregel været begunstigede af gode fangstmuligheder og en god forståelse for en lønsom udvikling af erhvervet"." Med vores nye anlæg vil vi kunne tilbyde fabrikstrawlerne en nænsom beskæring og udtagning, der muliggør anvendelsen af fiskeriets restprodukter”, siger Niels Kronborg Nielsen.

Indtjening, udnyttelse og mindre forurening

Indvolde og torskehoveder er nogle af de næringsholdige restprodukter fra fiskeriet, der er ivrigt efterspurgt i andre dele af verden, og derfor står industrien potentielt over for en markant værdiforøgelse af deres affald.

De bedre muligheder for at udnytte fiskeaffaldet, som årligt løber op i 80.000 tons, vil desuden være med til at reducere kvælstofudledningen og spare CO2:

”Projektet bidrager til at værdioptimere hele produktkæden, da den optimerede forarbejdning af fisken både giver øget indtjening til fiskeren, fuld udnyttelse af råvaren og mindre forurening af farvandene. Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at udnyttelsen af marine biprodukter i Norge har en værdi på op til 1,4 milliarder danske kroner, fordi affaldet i stedet kan afsættes som råvarer til bl.a. konsum, dyrefoder og fiskeolie. Efterspørgslen er stor og indtjeningen ligger lige for”, siger Niels Kronborg Nielsen.

Fakta

Projekttitel

Udnyttelse af restprodukter fra fabrikstrawleren

Projektdeltagere

K.M. Fish Machinery A/S

Projektperiode

Januar 2015 til december 2016

Bevilget beløb

1.437.500 kroner