Ny fabrik forvandler søstjerner til grisefoder

2015

Støtte fra det grønne demonstrations- og udviklingsprogram GUDP har banet vejen for verdens første søstjernefabrik, som indvies af finansminister Kristian Jensen fredag den 29. marts. Fabrikken forvandler en irriterende plage for fiskerne til et godt proteinfoder til økologiske svin.

Søstjernerne er på fremmarch i danske fjorde og kyster. De æder muslinger og østers i store mængder og udgør et alvorligt problem for fiskerne.

Samtidig er økologiske svineproducenter på udkig efter bæredygtigt, lokalt produceret proteinfoder, som kan erstatte importeret soja i svinefoderet. De to problemer bliver nu hinandens løsning, når verdens første søstjernefabrik åbner i Kaastrup ved Skive fredag den 29. marts.

GUDP-støtte banede vejen

Fabrikken er etableret af virksomhederne Vestjyllands Andel og Danish Marine Proteins, og den skal producere proteinpulver, som for eksempel kan blandes   svinefoder.

Produktionen er etableret takket være resultaterne af fire års bredt samarbejde mellem forskere, fiskere og virksomhedsejere i projektet STARPRO, der blev gennemført i kraft af støtte på knap seks millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP:

"Søstjernefabrikken er et godt eksempel på, hvordan et projekt, vi har sat i gang i GUDP, kan bane vejen for nye innovative løsninger, der både gavner miljøet og økonomien," siger Mikael Thinghuus, formand for GUDP-bestyrelsen og fortsætter:

"Det er netop det, der gør GUDP´s indsats så meningsfuld. Vi understøtter gode ideer, der efterfølgende kan føre til kommercielle initiativer, som rykker noget i virkeligheden."

Samarbejde mellem forskere og praktikere

Projektmidlerne fra GUDP sikrede, at forskere fra Dansk Skaldyrscenter ved DTU Aqua og Aarhus Universitet kunne arbejde sammen med praktikere fra Forening MuslingeErhvervet og et foderstoffirma.

I projektet blev der opbygget viden om fangstmængder og optimale fiskerisæsoner og søstjernemelet blev testet som foderingrediens til smågrise og fjerkræ.

GUDP støtter hvert år en lang række udviklingsprojekter som STARPRO, der skal fremme grøn omstilling inden for landbrug, fiskeri og fødevareproduktion. Projekterne skal på én gang bidrage til at løse klima- og miljøproblemer, og samtidig skabe vækst og arbejdspladser.

Fakta

Projekttitel

STARPRO. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

Projektdeltagere

DTU Aqua, Dansk skaldyrscenter, AU, Agro Korn, Foreningen muslingeerhvervet

Projektperiode

Januar 2015 til april 2018

Bevilget beløb

5.693.342 kroner