Bakteriernes egne fjender sættes ind mod listeria og salmonella

2015

Forskere fra Københavns Universitet er i samarbejde med en række danske virksomheder på vej med en biologisk konserveringsmetode, som udnytter bakteriernes naturlige fjender i kampen mod salmonella, e. coli, campylobacter og listeria i grønt, mælk og ost, fjerkræ og rødt kød.

Den nye metode bliver udviklet i projektet TOP SAFE, og Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har støttet projektet med godt 11 mio. kroner.

Bakteriofager sættes ind i kampen

Hvor der er mange bakterier, er der også mange bakteriofager, der er specialiserede til at angribe og udrydde bestemte bakteriestammer. Den viden har Københavns Universitet brugt i det omfattende forskningsarbejde, som er en forudsætning for udviklingen af de nye konserveringsmetoder. Metoden går nemlig ud på, at bakteriofagerne slår salmonella og andre af deres naturlige fjender ihjel til gavn for fødevaresikkerheden. Forskerne har indkredset og testet 200 forskellige bakteriofager, forklarer Lone Brøndsted, professor i fagbiologi og biokontrol:

“Vi indsamler dem fra små søer i fx Zoologisk Have og parker og fra spildevand"." Herefter isolerer vi dem, karakteriserer dem og undersøger præcis, hvilke bakterier de kan slå ihjel, deres virkeevne, og hvor sikkert det er at anvende dem i fødevarer,” fortæller hun.

Sammen med Københavns Universitet medvirker en række virksomheder i TOP SAFE-projektet. Det er ISI Food Protection, der er et ekspertisecenter for anvendt fødevaremikrobiologi, Arla Foods, Danish Crown, Flensted, Danpo og SEGES (Landbrug & Fødevarer).

Metoden genbruges mod campylobakter

“Udover at løfte Danmarks allerede høje standard inden for fødevaresikkerhed op på et endnu højere niveau har TopSafe leveret resultater, der vil mindske madspildet markant. Forsøg udført på et slagteri har for første gang også dokumenteret virkning af vores biokonserveringsmetoder i fuldskala-produktion,” siger Anne Elsser-Gravesen, der er medejer af ISI Food Protection og projektleder for TOP SAFE-projektet.

TopSafe-projektet bliver afsluttet i efteråret 2019, men GUDP´s bestyrelse har netop bevilliget yderligere 7 mio. kr. til opfølgningsprojektet CAMPAC. Det nye projekt drejer sig om bekæmpelse af campylobacter i slagtekyllinger:

“Det er en forholdsvis ny teknologi at anvende bakteriofager i biokonservering. Vi har fået yderst lovende resultater i kampen mod listeria og salmonella. Men vi ser allerede en væsentlig begrænsning for campylobacter,” forklarer Anne Elsser-Gravesen og fortsætter:

”I CAMPACT-projektet vil vi derfor undersøge og udvikle den næste generation af teknologier, der fokuserer på hele værdikæden,” afslutter hun.

Fakta

Projekttitel

Målrettet kontrol af sygdomsfremkaldende bakterier i ferske fødevarer (TOP SAFE)

Projektdeltagere

ISI Food Protection ApS, Københavns Universitet, Danish Crown A/S, Danpo A/S, Arla Foods amba, SEGES

Projektperiode

Januar 2015 til juni 2018

Bevilget beløb

11.270.523 kroner