Implementering af robot- og drone-teknologi i fiskeriet

2015

Tid er i høj grad lig med penge i fiskeriet. Alt afhængig af fartøjets størrelse koster det mellem 50.000 og 100.000 kr. pr. dag at være til søs, og derfor er en begrænset søgetid efter fisk altafgørende for at sikre en sund økonomi. Danmarks Pelagiske Producentorganisation fremhæver i et nyt projekt droneteknologi som en oplagt løsning til at nedbringe søgetiden markant. En løsning, der samtidig har fokus på at reducere brændstofforbruget og sikre en bæredygtig proces.

I løbet af de seneste 10-15 år har man i fiskeriet haft fokus på at optimere fartøjernes brændstofforbrug samt nedbringe søgetiden efter fisk. Det har man i nogen grad formået med udviklingen af bl.a. sonar, ekkolodder og optisk teknologi, men disse teknologier har alle en begrænset søgeradius. En større søgeradius har potentiale til at nedsætte søgetiden yderligere, og derfor er det interessant at undersøge, om det kan lade sig gøre, mener Esben Sverdrup-Jensen, der er chef for Danmarks Pelagiske Producentorganisation og koordinator på projektet:

”Der er sket en betydelig udvikling af fartøjernes evne til at finde fiskene med ekkolodder og med sonar, men søgeradius er fortsat begrænset til det område, som man kan afdække med sin sonar og sit ekkolod om bord på et fartøj. Området er begrænset til nogle få sømil omkring fartøjet samt ned igennem vandsøjlen, og idéen om at kunne dække et større felt er derfor meget interessant for den enkelte fisker.”

En innovativ kobling af teknologier

Projektets gennemgående idé er at koble velkendte teknologier fra fiskeriet med avanceret droneteknologi. På nuværende tidspunkt arbejder man med tre anvendelser: en flyvende drone til at søge fisk optisk, en sejlende drone til at søge fisk via ekkolodder samt en drone til at arts- og størrelsesbestemme fiskene. Koblingen af teknologier er både innovativ, men også uprøvet, i fiskerisammenhæng, og derfor forholder man sig i projektgruppen åben over for modificerede eller nye løsninger:

”Koblingen mellem de to teknologier har vi ikke set anvendt i fiskeriet før. Der er også nogle udfordringer i forhold til at koble teknologi, som normalt sidder på et stort fiskefartøj, med teknologi, som er meget mobilt. Om så det er en drone på havoverfladen, nede i vandsøjlen eller i luften. Det er også derfor, at projektet er forholdsvis åbent i forhold til, hvad det er for en teknologi, som bedst fungerer, når vi snakker droner. Vi er ikke kommet så langt, at vi har afklaret alle de forskellige muligheder endnu”, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Minimering af brændstofforbruget og driftsomkostningerne

Efter den indledende udviklingsfase er det meningen, at der skal udvikles software til salgsklare produkter for fiskeriet. Projektets nøjagtige effekter er svære at spå om, men Esben Sverdrup-Jensen forudser både en minimering af brændstofforbruget og driftsomkostningerne, der vil gavne både den enkelte fiskers økonomi og reducere belastningen af miljøet:

”Hver eneste dag, hvor man kan spare tid på havet, har afgørende betydning for økonomien i fiskeriet, og her er brændstof en helt afgørende parameter. Alt afhængig af hvad det er for nogle fiskefartøjer, udgør brændstofudgiften mellem 10 procent og 40 procent af driftsomkostningerne. Hvis man kan minimere brændstofforbruget på den her måde, så har det en helt afgørende positiv effekt for den enkelte fisker og det enkelte rederi. Og i forhold til bæredygtigheden i projektet er brændstofbesparelsen det mest væsentlige element”, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Lykkedes projektet til fulde, forudser Esben Sverdrup-Jensen, at potentialet rækker langt udover Danmarks grænser:

”Så står der altså fiskeskippere rundt omkring i hele verden, som er interesserede i at udvide deres søgefelt hver dag. Hvis vi finder noget, der kan fungere på et fiskefartøj under fiskeriets vilkår, så er der sådan set ikke nogle fiskere på kloden, som ikke bør være interesserede i den type teknologi.”

Fakta

Projekttitel

Implementering af robot- og drone-teknologi i fiskeriet

Projektdeltagere

Partrederiet M/S Isafold HG 333, Blue Ocean Robotics ApS, DTU Aqua, Aquamind

Projektperiode

Juli 2015 til december 2016

Bevilget beløb

1.783.499 kroner