Højteknologisk, smitte- og energi-reducerende kalvefodringsudstyr til skånsom kolostrum-forarbejdning i malkekvægsbesætninger (COLOGUARD)

2015

På verdensplan er der i kvægbruget store udfordringer med kalve, der smittes med skadelige bakterier via koens råmælk. Eksisterende pasteuriseringsmetoder til råmælk kan i et vist omfang fjerne smitsom agens fra mælken, men processen er ressourcekrævende med hensyn til såvel tid som energi. Endvidere efterlader nuværende pasteuriseringsprocesser tvivl om, hvorvidt råmælken efter behandling fortsat indeholder bakterier, der kan resultere i sygdomme hos kvæg. Med apparatet COLOGUARD ønskes det på innovativt vis, at kombinere en række teknologier i en effektiv og ressourceøkonomisk proces, der sikrer ren råmælk til kalven uden at de vigtige antistoffer i mælken går tabt.

Råmælk (også kaldet kolostrum) er af vital betydning for den nyfødte kalv, da det er herigennem den tilføres de antistoffer, der danner grundlaget for dens immunforsvar. Råmælken er dog samtidig en potentiel smittekilde for skadelige vira og bakterier, der kan være udskilt i råmælken fra koen eller tilført fra nærmiljø. Sygdom blandt kalvene er som oftest behandlingskrævende og har en negativ indvirkning på dyrets fortsatte udvikling, hvor specielt sidstnævnte er en tabsgivende faktor for landmanden:

”Udfordringerne omkring optimering af råmælksmanagement er store og vi ved, at der specielt i udlandet er behov for ny teknologi, der kan eliminere specifikke bakterier, der vanskeligt fjernes ved pasteurisering uden at ødelægge råmælken. Derudover er den nuværende pasteuriseringsmetode en forholdsvis omstændig proces, som vi gerne vil optimere mht. tids- og energiforbrug. Det er disse kendsgerninger, der ligger til grund for vort projekt”, lyder det fra projektleder og adm. direktør i Calvex A/S, Brian Pedersen.

Flere teknologier kombineres

Calvex A/S udbyder i dag råmælkssystemet coloQuick, der også findes i varianten coloQuick Pasteur, hvor der er mulighed for at pasteurisere råmælken ved 60 ⁰C i 60 min. Det er dette system, der ønskes optimeret og effektiviseret gennem tilføjelser og kombination af andre behandlingsteknologier:

”Vi befinder os i øjeblikket på teststadiet. Vort mål er at optimere synergieffekten af flere forskellige metoder, der hver især har en drabseffekt på bakterier og vira. Det kræver blandt andet, at vi finder frem til, i hvilken rækkefølge råmælken skal behandles med de forskellige teknologier, og hvordan de eventuelt skal kombineres. Forsøgene vil foregå in vitro i laboratorium og in vivo på gårdene. Der er mange udfordringer af teknisk karakter, men vi forventer at kunne løse dem undervejs i projektforløbet”, fortæller Brian Pedersen.

Stort eksportpotentiale

Overførsel af sygdomsfremkaldende vira og bakterier via kolostrum er ikke noget voldsomt problem i dansk kvægbrug, men COLOGUARD spås stor succes på det internationale marked. Det nye system forventes at kunne reducere smitterisikoen via råmælken markant, samtidig med at forarbejdningstiden kan reduceres med 40-50 procent og energiforbruget med 8-13 procent. Samtidig vil behandlingsprocessen være skånsom og bevare de livsvigtige antistoffer i råmælken:

”Vi mener at eksportpotentialet for COLOGUARD er stort, da systemet vil imødekomme eksisterende behov og ønsker til råmælksmanagement på en række vigtige udenlandske markeder såsom Kina og USA. Alle mælkeproducenter i hele verden har det til fælles, at de er interesserede i sunde og trivelige kalve, da de er grundlaget for næste generation af produktionsdyr”, slutter Brian Pedersen.

Fakta

Projekttitel

Højteknologisk, smitte- og energi-reducerende kalvefodringsudstyr til skånsom kolostrum-forarbejdning i malkekvægsbesætninger (COLOGUARD)

Projektdeltagere

Calvex A/S, UltraAqua A/S, CMR On-Site RD, Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU)

Projektperiode

Januar 2015 til januar 2018

Bevilget beløb

4.396.437 kroner