FlowerNet – Nye veje for Dansk Gartneri

2015

De danske gartnerier har i længere tid været i dyb økonomisk krise, hvilket har medført mange lukkede virksomheder og mange fyringer. Et nyt netværksprojekt, der består af forskellige danske virksomheder og forskningsinstitutter, skal nu udvikle idéer til, hvordan gartnerierne kan bidrage med viden og ressourcer til andre brancher.

Det danske gartnerierhverv befinder sig i en alvorlig krise, hvor gartnerierne på grund af de danske rammevilkår ikke kan følge med konkurrencen fra udlandet. Det betyder, at eksporten er faldet, og at flere virksomheder har måttet lukke. Der er dog enkelte lyspunkter, som et nyt projekt nu vil forsøge at udnytte og bygge videre på:

”Midt i denne store krise er der danske gartnerier, der klarer sig særdeles godt på nogle enkelte parametre. Særligt går det godt med forædling, hvor man ændrer en prydplantes genetiske egenskaber, så den måske for en længere holdbarhed eller noget andet. Og netop evnen til at ændre en plantes genetik gennem forædling vil muligvis også kunne bruges i andre brancher – fx på ingrediensmarkedet”, siger Poul Graff fra Graff Breeding A/S, der er leder af netværksprojektet, og fortsætter:

”Tag for eksempel planten Stevia, som bruges til naturligt sødemiddel for diabetespatienter og andre. Den plante er ganske vist sød, men den har også en besk bismag. Og der tænkte jeg som projektopdrager, at når nu man kan flytte en prydplante på så mange parametre, så kan man måske også ændre en plante som Steviaplanten, så man kan fjerne dens beske bismag."

Et innovativt dialogforum

Graff Breeding A/S tog derfor kontakt til forskellige aktører, blandt andre Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet, for at høre, om de kunne tænke sig at være med i en netværksgruppe, der skal undersøge, om tendenserne og problematikkerne inden for klima, fødevarer og sundhed kan anvise nye og hidtil usete muligheder og potentialer for dansk gartneri:

”Formålet med den her netværksgruppe er at etablere et innovativt dialogforum, hvor vi sammen skal se på, om vi kan finde frem til nogle krydsfelter, hvor gartnerierne muligvis kan bidrage med viden og ressourcer til de andre brancher”, siger Poul Graff.

Første skridt er dialog

Håbet er, at de forskellige fagligheder i netværksgruppen får identificeret krydsfelter imellem brancherne, som de senere vil kunne arbejde videre på og måske sætte i produktion:

”Netværksgruppen bygger på en særligt dansk tanke om, at forskellige fagligheder arbejder godt sammen og kan bidrage til hinanden. Og sådan håber vi også, at det bliver i det her projekt”, siger Poul Graff og fortsætter:

”Vi tror på, at der er et stort potentiale for, at dansk gartneri kan bidrage til andre brancher med nyttige ressourcer og viden. Første skridt er, at vi skal diskutere det her i netværksgruppen og identificere, hvor der er muligheder, og så kan vi forhåbentlig senere hen arbejde sammen om at udvikle nogle generelle prototyper og produkter. I sidste ende håber vi, at det her vil betyde fremgang for gartnerierhvervet."

Fakta

Projekttitel

FlowerNet – Nye veje for Dansk Gartneri 

Projektdeltagere

Graff Breedin A/S, Aarhus Universitet – Inst. for Folkesundhed, Syddansk Universitet – Inst. for Kemi- Bio og Miljøteknologi, AgroTech, Dansk Gartneri, Gartneriet Tingsal ApS, Gartneriet Brolykke, Chr. Hansen Natural Color A/S, BKI, InnovationLab, Branchen 

Projektperiode

Juli 2015 til december 2016 

Bevilget beløb

1.180.780 kroner