Aut. vision- og robotteknologi til bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af pyntegrøntprodukter

2015

Gran- og juletræer er ofte noget, man forbinder med vores norske og svenske naboer. Men faktisk er Danmark det land i Europa, der årligt producerer mest pyntegrønt til brug ved højtider. Nedklipning og forarbejdning af gran er dog stadig præget af manuelle processer, der udføres under uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold, og som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser en bæredygtig produktion. Det vil et nyt projekt lave om på ved hjælp af robotteknologi.

Danmark eksporterer årligt pyntegrøntprodukter til en værdi af 1,6 milliarder kroner. For at imødekomme den store efterspørgsel og den øgede konkurrence på markedet har flere pyntegrøntproducenter set sig nødsaget til at gå på kompromis med idealer om bæredygtig produktion. En af de helt store problemstillinger er ifølge Torben Leisgaard fra WEFRI, der er koordinator på projektet, at producenter ofte vælger at udlicitere dele af produktionen til Østeuropa:

”Det er jo fuldstændig gak, at vi først skal klippe gran her i Danmark, så skal vi køre det til nogle centrallagere, derefter til et eller andet sted i Østeuropa for at få det hakket i stykker, og så tilbage igen. Det er sådan, det foregår i dag”, siger Torben Leisgaard.

Han fremhæver desuden arbejdsmiljøforholdende ved nedklipning og forarbejdning af gran som en af de største problemstillinger ved den nuværende proces. Her har man indtil nu ikke formået at udnytte den teknologiske udvikling tilstrækkeligt:

”Problemet er, at der ikke er sket noget, og vi står ligesom en gammel skrædderkone gør, for vi har ikke noget teknologi til at hjælpe os overhovedet. Så det er jo derfor, at vi er voldsomt bagefter”, siger Torben Leisgaard.

Robotter skal farvesortere gran

WEFRI’s projekt bygger på en kombination af kamera- og robotteknologi, som skal hjælpe med at farvesortere det indsamlede gran. En teknologi, der kan være med til at holde store dele af produktionen i Danmark, og som samtidig vil lette den fysiske arbejdsbyrde markant:

”Vores planer er at få kamerastyring på sortering af gran. På nuværende tidspunkt er det jo det menneskelige øje, der sorterer grannet, og det giver for mange fejl. Problemet er blandt andet, at sorteringen sker på et tidspunkt, hvor tingene er våde, og hvor det er mørkt i vejret, så det er ret svært for det menneskelige øje at koncentrere sig om sorteringen. Derfor fik vi for to år siden Teknologisk Institut til at kigge på det, og de mener godt, at de kan lave vision-teknologien”, siger Torben Leisgaard.

Bæredygtig produktion med økonomisk gevinst

Med den nye robotteknologi forventer folkene bag projektet at reducere CO2-udslippet med ca. 20.000 ton pr. år. Den største årsag hertil er, at transportbelastningen nedsættes drastisk, da hele eller store dele af produktionen holdes indenfor Danmarks grænser. Den stigende automatisering i produktion vil desuden medføre økonomiske fordele, hvor man forventer en stor besparelse på lønomkostningerne og en samlet årlig merværdi på op mod 170 mio. kr. En merværdi, der potentielt kan blive endnu større, da teknologien stadig er under udvikling. Netop de økonomiske gevinster tillægger Torben Leisgaard en stor betydning:

”Det er vigtigt, at Danmark er førende indenfor juletræs- og pyntegrøntsproduktion. Der er andre lande, der også har kig på det, men det her kan være med til, at vi bibeholder vores førerposition som en god og stor europæisk leverandør på markedet."

Fakta

Projekttitel

Aut. vision- og robotteknologi til bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af pyntegrøntprodukter

Projektdeltagere

WEFRI A/S, KP-Automation A/S, Syddansk Universitet

Projektperiode

Juli 2015 til juni 2018

Bevilget beløb

6.438.093 kroner