WASTE-TREAT Cost-effektive løsninger til slutbehandling af næringsstoffer fra saltvandsfiskeopdræt

2014

Slutrensningseffektivitet er en utrolig vigtig del af saltvandsopdræt, da omsætning på landbrugsjord ikke er svære at få lov til på grund af det høje saltindhold. I det nye samarbejdsprojekt, WASTE-TREAT, vil forskellige end-of-pipe spildevandsløsninger blive søgt udviklet og demonstreret til brug i intensivt recirkulerede saltvandsanlæg.

Akvakultur til fiskeopdræt har den højeste globale vækstrate i fødevaresektoren, og danske udstyrsproducenter er blandt de førende i verden til udvikling og produktion af miljøvenlige akvakulturanlæg. Samarbejdet mellem AKVA Group Denmark, DTU Aqua og Danish Salmon skal videreudvikle de miljøneutrale produktionsanlæg, så positionen som det førende land på et hastigt voksende marked kan styrkes:

”Vores helt store mål med WASTE-TREAT er at reducere kvælstofmængden i spildevandet, men der er også andre positive sideeffekter ved de nye akvakulturanlægsløsninger, som f.eks. støre produktion af fisk, mindre transport af fiskegylle på vejene og mindre vandspild. På den måde løser vi med WASTE-TREAT flere af de miljømæssige problemer, vi står med i saltvandsfiskeopdræt”, fortæller Jens Jensen, Aquaculture Consultant i AKVA Group Denmark A/S.

De nye løsninger koncentrerer sig i udpræget grad omkring spildevand, med dets rigdom på overskudsnæringsstoffer. Spildevandet indeholder nemlig en stor del fiskegylle, som dog har en høj koncentration af kvælstof. Dette kan delvis løses ved hjælp af denitrifikationsprocessen – en proces hvor kvælstoffet i fiskegyllen på nitratform omdannes til frit kvælstof, som kan afgasse op i luften:

”Vi skal simpelthen bare så langt ned i kvælstofindhold som muligt. På den måde kan vi få kosteffektive løsninger på slutbehandlingen af næringsstofferne og spildevandet og spare miljøet for en masse affaldsstoffer. Derudover betyder en optimeret slutrensningseffekt, at vi kan spare på både spildevand og transporten af fiskegyllen på landevejen, men stadig producere flere fisk uden, at det påvirker miljøet yderligere. Derfor skulle det gerne blive miljømæssigt og økonomisk attraktivt med disse nye løsninger”, forklarer Jens Jensen.

Danmarks løsninger er længst fremme – og meget efterspurgte

Selve demonstrationsdelen vil foregå hos Danish Salmon, som står for en årlig landbaseret lakseopdræt på 1.500 ton, og hvor de forbedrede miljøeffekter kan kvantificeres under kommercielle forhold. AKVA Group Denmark står for akvakulturanlæggene i projektet og er en betydelig producent af akvakulturanlæg på det globale marked. De kan forvente at få direkte gevinst af projektet via salg af færdige miljøløsninger på baggrund af den forøgede procesvidenskab og driftskendskab, som projektet vil bibringe.

WASTE-TREAT vil derfor også understøtte de danske målsætninger om yderligere miljøneutralitet og øget eksport inden for akvakulturproduktion:

”Der er generelt en stor efterspørgsel på dansk udviklede løsninger inden for akvakulturanlæg rundt omkring i verden. Ikke mindst fra Kina, men også lande, som vi ofte sammenligner os med, som fx Tyskland, Sverige, Finland og England. Også mere eksotiske lande som Armenien, Australien, Dubai og de Baltiske lande viser stor interesse for danske akvakulturprodukter. Denne positive interesse, vi oplever fra udlandet, handler i høj grad om, at vores løsninger både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtige”, fortæller Jens Jensen.

Fakta

Projekttitel

WASTE-TREAT Cost-effektive løsninger til slutbehandling af næringsstoffer fra saltvandsfiskeopdræt

Projektdeltagere

DTU Aqua, Danish Salmon A/S

Projektperiode

August 2014 til september 2017

Bevilget beløb

5.616.182 kroner