Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)

2014

Markukrudt og ustabile høstudbytter et stort problem for de økologiske landmænd. Derfor er der stor efterspørgsel på løsninger, der kan hjælpe det økologiske landbrug til at blive både bære- og konkurrencedygtigt. Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug og Økologisk Landsforening er nu gået sammen om et nyt projekt, MixBar, som skal kortlægge potentialet i sortsblandinger af vårbyg.

Økologisk landbrug dyrker i stor udstrækning kornsorter forædlet til konventionelle dyrkningsforhold med kunstgødning og sprøjtemidler. Markedet for økologiske kornsorter er simpelthen for lille til at give et økonomisk incitament til planteforædlerne. Det er et problem, da de økologiske landbrug er plaget af ukrudtstryk og ustabile høstudbytte og derfor har et stort behov for forbedrede dyrkningsmetoder og udvikling af mere robuste afgrøder.

Et nyt projekt, MixBar, vil derfor udvikle og demonstrere det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabilt højtydende sortsblandinger af vårbyg under økologiske dyrkningsforhold:

”Vi har selvfølgelig allerede nogle hypoteser om gode kombinationer af sorter, som vi tror kan være utrolig brugbare i det økologiske landbrug. Men projektet handler også om at få kortlagt de eksisterende sorters diversitet for derved at kunne optimere sortsblandingerne. Vårbyg-sorter kan nemlig variere utrolig meget i deres egenskaber, og vi regner med at man ved at samdyrke sorter med eksempelvis forskellig roddybde, lysoptag, bladvinkler og højde kan skabe en langt mere stabil afgrøde, hvor sorterne ved at supplere hinanden kan begrænse fx ukrudtstryk og sårbarhed over for vind og vejr”, forklarer Lars Pødenphant Kiær fra Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

En håndsrækning til de økologiske landmænd

Projektet vil udvikle en teknisk vejledning til rådgivere og landmænd, som detaljeret beskriver, hvordan den mest effektive diversitet i sortsegenskaber opnås. Projektet vil således bidrage til øget bæredygtighed i landbruget gennem forbedrede og mere stabile, økologiske dyrkningsmetoder, som på sigt kan konkurrere med det konventionelle landbrug – blandt andet ved at mindske ukrudtstrykket:

”Vi tror meget på dette projekts mulighed for at hjælpe de økologiske landmænd, og at vi med denne kortlægning, som noget helt nyt, kan skabe et samarbejde med erhvervet om at producere og forædle til sortsblandinger af vårbyg – målrettet økologisk landbrug”, fortæller Lars Pødenphant Kiær.

Erhvervspartner skal sikre økonomisk bæredygtighed

En anden målsætning med projektet er at finde en erhvervspartner, som kan se potentialet i at markedsføre et antal konkrete sortsblandinger. Dette forventes at resultere i større effektivitet og rentabilitet i den økologiske sektor gennem bedre udnyttelse af ressourcerne samt et kolossalt værdiløft i form af større sortsudvalg for den enkelte økologiske planteavler:

”Selvom Danmark er et af de første lande til at godkende denne type sortsblandinger, er det store problem stadigvæk, at der ikke er særlig mange, der er målrettet økologisk landbrug. Forædlerne producerer hovedsageligt til konventionel landbrug, og potentialet ved sortsblandinger involveres typisk ikke på dette niveau af værdikæden – måske fordi den nødvendige viden ikke eksisterer. Det håber vi selvfølgelig at lave om på sammen  med vores erhvervspartner. Vi føler nemlig, at vi med den danske lovgivning har en unik mulighed for at få sat gang i en god proces, gerne med en niche-spiller på markedet. Med denne partner kan vi få markedsført de blandinger, der bedst muligt kan hjælpe de danske landmænd til bedre stabilitet og dermed økonomisk sikkerhed – samt ikke mindst til at øge dansk eksport af sortsblandinger”, slutter Lars Pødenphant Kiær.

Fakta

Projekttitel

Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)

Projektdeltagere

Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, Økologisk Landsforening

Projektperiode

August 2014 til januar 2018

Bevilget beløb

1.849.875 kroner