Ressourceeffektiv udnyttelse af bifangst/biprodukter – høj værditilvækst via nye fiskepølseprodukter

2014

Udsmidning af bifangst har længe givet anledning til et enormt ressourcespild i fiskeriindustrien. Med EU-forbuddet mod discard er det for nylig blevet yderligere påtrængende at finde gode udnyttelsesmuligheder for de stigende mængder bifangst. Det skal attraktive fiskepølser fra Amanda Seafoods nu gøre noget ved.

Der er global efterspørgsel på torsk, makrel og laks, men fiskerne fanger også andre fisk, der på grund af art eller størrelse ikke kvalificerer dem til konsummarkedet. Fiskene overlever ikke udsmidning, og fra 2015 bliver det forbudt at smide bifangst overbord:

”Forbuddet forstærker behovet for en ressourceeffektiv udnyttelse af bifangsten. Med det her projekt vil vi hos Amanda Seafoods fremover være de glade aftagere af fisk, der tidligere blev smidt overbord”, siger Jesper Kold Sørensen, der er administrerende direktør i Amanda Seafoods.

Sammen med sin stab vil han frembringe nye effektive produkt- og procesprogrammer for fiskepølser fremstillet af hidtil underudnyttede arter. Og ideen kan vise sig at være en regulær dansk guldgrube:

”Vi står på tærsklen til at realisere det fulde potentiale i et produkt, som vi har brugt over to år på at udvikle. Vi mangler blot at kunne udvikle og sælge produktet som eksportvare. Udfordringen er, at vi i dag kun kan lave fiskerpølserne på køl, og det garanterer ikke en holdbarhed, der harmonerer med de krav, der stilles i f.eks. Mellemøsten og Nordamerika. Det er områder, hvor der både er meget stor tradition for at spise fisk og for at spise pølse, og i kraft af den nye frihandelsaftale, vil vi også potentielt kunne eksportere pølser til Kina”, siger Jesper Kold Sørensen.

Bæredygtighed og vækst

For at kunne tage produktionen det afgørende skridt videre, kræves altså formater som frys eller konserves, der tilbyder en bedre holdbarhed og samtidig bevarer pølsens kvalitet:

”Vi skal lære at færdigudvikle det her produkt, så Danmark får mulighed for en optimal udnyttelse af ressourcerne. Vi kan optage de mængder, der kommer retur med fiskerne, og som ikke tidligere har tjent noget formål. Produkterne er allerede MSC-certificeret, så råvarerne er altså både godkendt med hensyn til bæredygtighed og sporbarhed. Det vil desuden betyde vækst for de lokale producenter, der indtil nu har været nødsaget til at sælge biprodukterne billigt til industri”, fortæller Jesper Kold Sørensen.

Sunde pølser til danskerne

Lykkes projektet efter planen, regner Amanda Seafoods med på sigt at kunne eksportere for i omegnen af 150 millioner kroner årligt. Den nye efterspørgsel på de underudnyttede råvarer estimeres desuden til at generere en merværdi på op imod 140 millioner kroner om året i fiskeriindustrien. Og så er fiskepølserne sunde for forbrugerne, og det skal danskerne også have glæde af:

”Vi synes det er ærgerligt, at der ikke findes en sund pølse på markedet til forbrugerne. Det er ikke nogen hemmelighed, at svine- og kyllingepølser er lavet af alt muligt andet end kød, men med det her produkt har det aldrig været nemmere at spise fisk og det er af høj kvalitet. I Danmark er vi så uendeligt dårlige til at spise fisk sammenlignet med resten af verden, så vi synes også vi løser en anden stor udfordring for fiskeriindustrien ved at skabe en form for genvej for forbrugerne herhjemme.”, siger Jesper Kold Sørensen.

Fakta

Projekttitel

Ressourceeffektiv udnyttelse af bifangst/biprodukter – høj værditilvækst via nye fiskepølseprodukter

Projektdeltagere

Amanda Seafoods

Projektperiode

Juli 2014 til december 2016

Bevilget beløb

1.116.325 kroner