Management til forbedret hvalpeoverlevelse, dyrevelfærd og effektivitet i dansk minkproduktion

2014

Dansk minkproduktion er verdensførende og økonomisk vigtig for Danmark, hvor hovedparten af de årligt 16 millioner producerede skind eksporteres. Der bliver imidlertid født flere hvalpe, end der overlever, hvilket medfører et spild af ressourcer både for minkavlerne og for miljøet. Forskning og udvikling af nye vidensbaserede produkter kan mindske dødeligheden blandt mink og samtidig øge deres velfærd. Det er et projekt netop gået i gang med at vise.

En dansk minkfarm producerer i gennemsnit 12.500 skind om året. Fra hver avlstæve produceres 5,3 skind. Det bliver til knap 16 mio. danske minkskind om året, der med en salgsværdi på knap 8 mia. kr. bidrager væsentligt til den danske eksport. Der er imidlertid et potentiale for både at øge produktionen og dyrevelfærden og samtidig reducere produktionens samlede miljøbelastning. For som hos andre dyr, der føder mange unger, dør en vis procentdel af minkhvalpene fra hvert kuld:

”Der bliver født flere hvalpe, end der overlever, så der er et stort potentiale for at øge hvalpeoverlevelsen hos hver enkelt avlstæve. Projektet skal belyse, hvordan man kan sikre, at flere minkhvalpe overlever og i det hele taget har det godt. Men når flere hvalpe overlever, er det vigtigt, at der ikke lægges et pres andre steder i systemet, f.eks. på tæven. Vi har derfor fokus på hele produktionskæden og undersøger bl.a. forskellige fodringstrategier, redebygningsmaterialets betydning for tævens velfærd, yngelpleje og hvalpenes vitalitet samt indretningen af redekassen inkl. placering af drikkevand for optimal fødsel og pleje,” fortæller seniorforsker Jens Malmkvist fra Aarhus Universitet.

Projektet forløber i fire faser, der alle bidrager til det fælles formål at udvikle, anvise og demonstrere videnbaserede produkter og integrerede managementredskaber til at øge hvalpeoverlevelsen i produktionen af mink.

Den indsamlede viden om vilkårene for hvalpes overlevelse omsættes til en række produkter, der vil blive testet, så de skaber mest værdi for minkavlerne, herunder et optimereret redebygningsmateriale, Easy-strø+, der forbedrer tævens redebygning, et specialudviklet drikkevandssystem og rådgivningsredskaber, herunder softwaren FarmCockpit, der skal forbedre pasningen af tæve/hvalpe.

Forøget effektivitet og reduceret klimabelastning

”Beregninger viser, at det er realistisk at sænke den tidlige hvalpedødelighed til under 8 pct. og dermed øge effektiviteten og antallet af producerede skind pr. tæve til 6,1. Det vil medføre en årlig merindtjening på 498 mio. kr. i den danske minkproduktion. En øget effektivitet vil også give en markant reduceret næringsstofbelastning pr. produceret skind, da der produceres 15 pct. flere skind pr. tæve,” siger Jens Malmkvist og fortsætter:

”Hvis projektets målsætning nås, betyder det samtidig reduceret pesticidanvendelse og en anslået samlet reduktion af klimabelastningen på 30 pct. pr. skind pga. bl.a. mindre foderproduktion og -transport. Og ikke mindst betyder projektet en forbedret dyrevelfærd på minkfarme via reduceret stress hos dyrene, flere vitale hvalpe og færre skader.”

Projektet er fireårigt og forløber i et tæt samarbejde mellem dansk minkerhverv og rådgivere (Kopenhagen Fur), private firmaer (Hedensted Gruppen og Dansk Dyrestimuli) og forskere (Institut for Husdyrvidenskab, AU).

Fakta

Projekttitel

Management til forbedret hvalpeoverlevelse, dyrevelfærd og effektivitet i dansk minkproduktion

Projektdeltagere

Institut for Husdyrvidenskab (IHV) på Aarhus Universitet, Kopenhagen Fur, Dansk Dyrestimuli A/S, Hedensted Gruppen A/S

Projektperiode

Marts 2014 til marts 2018

Bevilget beløb

7.408.457 kroner