Ornelugt – hurtigmetode til samtidig måling af skatol og androstenon

2014

Tidligere blev de fleste orner til kødproduktion kastrerede for at undgå den såkaldte ornelugt, når kødet bliver tilberedt. Både forbrugere, politikere og landmænd vil fremover gerne undgå kastration, da det både giver bedre dyrevelfærd og bedre driftsøkonomi. Slagterierne mangler dog en sikker, hurtig og enkel metode til at identificere de cirka fem procent af de ukastrerede hangrise, som har ornelugt. Den metode skal et nyt fireårigt projekt udvikle.

På flere slagterier i Tyskland og Holland er der medarbejdere, som snuser til slagtekroppene for at finde de ukastrerede orner, der har ornelugt. Danish Crown og Tican Fresh Meat vil ikke nøjes med subjektive metoder og er derfor gået sammen med DMRI Teknologisk Institut, Videncenter for Svineproduktion og Københavns Universitet om at udvikle en hurtig, robust og objektiv målemetode til at bestemme, hvilket kød der har ornelugt. For der er både bedre dyrevelfærd og penge at tjene på ikke at kastrere grise:

”Det giver bedre dyrevelfærd ikke at kastrere, og vi har længe vidst, at orner, der ikke er kastrerede, har en bedre foderudnyttelse og en højere kødprocent, end dem, der er kastrerede. Problemet er bare, at kødet fra cirka hver tyvende ukastrerede orne  udvikler ornelugt, når det tilberedes. Der skal vi så udvikle en tidssvarende målemetode, så slagterierne hurtigt, enkelt og sikkert kan identificere de slagtekroppe, der har ornelugt,” fortæller projektleder Susanne Støier fra Teknologisk Institut.

Det kan lade sig gøre

For mere end 20 år siden udviklede slagterierne da også et analysesystem, der kan identificere skatol, som sammen med androstenon giver ornelugt i kødet. Desværre kan det i dag kun lade sig gøre at identificere begge stoffer ved en mere avanceret laboratorietest, og teknologisk set er den gamle metode heller ikke tidssvarende:

”Vi er i Danmark kendt for at levere høj kvalitet, så der er ikke plads til fejl. Men i dag findes der simpelthen ikke nogen testmetoder for ornelugt, der er både sikre og hurtige. Så det er helt oplagt, at vi skal udvikle den for at fastholde eksporten – og samtidig øge rentabiliteten og dyrevelfærden,” fortæller Susanne Støier.

Penge at spare for slagterierne

Der er penge at spare på en ny målemetode. For den tyske og hollandske metode, hvor en medarbejder varmer spækket og lugter til det, er ikke tilstrækkelig pålidelig og heller ikke billig. Susanne Støier vurderer derfor, at testen også vil kunne eksporteres til andre europæiske lande, hvor man har samme målsætning om at nedbringe antallet af kastrationer:

”Et dansk slagteri vil sandsynligvis kunne spare mellem 1,5 og 2 mio. kr. om året ved at bruge en test frem for at lade en medarbejder lugte til kødet. Og så er det selvfølgelig også langt bedre med en objektiv test frem for en subjektiv. Derfor regner vi med, at testen vil være interessant i udlandet, hvor et tysk slagteri formentlig vil kunne spare omkring 1 mio. kr. om året ved at bruge testen frem for en medarbejder, der skal lugte til kødet, ” siger Susanne Støier.

Fakta

Projekttitel

Ornelugt – hurtigmetode til samtidig måling af skatol og androstenon

Projektdeltagere

DMRI Teknologisk Institut, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, Københavns Universitet, Danish Crown, Tican Fresh Meat

Projektperiode

Januar 2014 til december 2017

Bevilget beløb

7.348.468 kroner