Optimal håndtering af svin på slagteriet – øget dyrevelfærd og produktivitet

2014

Der slagtes ca. 19 mio. svin om året i Danmark. En skånsom håndtering af dyrene på slagtedagen er ikke bare afgørende for dyrenes velfærd, men også for at sikre produktkvalitet, arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange. Flere slagterier oplever dog problemer med punktblødninger hos dyrene, der reducerer udskæringernes værdi.

Erfaringer viser, at optimeret håndtering af de levende dyr og af bedøvelsen kan mindske problemet og samtidig øge dyrenes velfærd på vej til slagtning. Et nyt projekt er netop gået i gang med at undersøge denne sammenhæng.

Danmark er blandt de lande, der eksporterer allermest svinekød i verden. De sidste 15-20 år er bedøvelsesanlæggenes hastighed øget med op til 100 pct. fra ca. 400 svin pr. time til 600-800 svin pr. time. De større slagterier anvender gruppevis inddrivning og CO2-bedøvelse. Dette anses for den mest optimale løsning blandt de kommercielt tilgængelige muligheder, men alligevel oplever slagterierne stigende problemer med punktblødninger i specielt skinkemuskler og mørbrad på dyrene. Det har konsekvenser for produktkvaliteten og i stigende grad også på afregningen af kødet. Det anslås, at omkostningen ved muskelblødninger i skinke er 20 kr. pr. slagtekrop, når problemet forekommer:

”En skadet muskel er fyldt med små punktformede blødninger, så man kan ikke sælge den med de høje standarder, Danmark har på fødevareområdet og muskelen bliver derfor anvendt til farsvarer. Blødningerne kan forekomme uden at man rigtigt lægger mærke til det i slagteprocessen, men vi har en idé om, at det skyldes håndteringen af dyrene. Det kan både være stressrelaterede skader og have at gøre med bedøvelsen, f.eks. ubevidste muskelkontraktioner,” forklarer Claus Mosby Jespersen, sektionsleder på DMRI Teknologisk Institut, hvor projektet er forankret, og fortsætter:

”Årsagen er ikke klarlagt, så derfor vil vi systematisk undersøge disse kvalitetsforringende skader. Hvis vores teori holder, udvikler vi værktøjer til at overvåge de tekniske anlæg på slagterierne og bedøvelsesprocessen, så slagterierne hurtigt kan reagere, hvis processerne ikke forløber optimalt.”

Mindre stress giver sundere dyr og bedre arbejdsmiljø

Projektet består af tre etaper, der til sammen har til formål at løfte kvaliteten og værdien af dansk svinekød ved at optimere håndteringen af slagtesvin fra modtagelse på slagteriet til aflivning. Udover kortlægning af muskelskader, undersøgelse af deres årsager og potentielt nye værktøjer til overvågning af anlæg og proces, udvikler projektet ’best practices’ for gruppevis inddrivning og CO2-bedøvelse, herunder identifikation af kritiske kontrolpunkter og opdaterede retningslinjer for den manuelle håndtering af anlæg:

”Projektets mål er at reducere antallet af skader, og helt konkret antallet af muskelblødninger i skinker med ca. 50 pct. Slagtehastigheden er gradvis øget på slagterierne, og hvis udstyret kører hurtigere, risikerer både dyrene og personalet at blive stressede. En del af løsningen handler derfor om at skabe en mere effektiv proces på slagterierne og dermed et forbedret arbejdsmiljø, da de rigtige tekniske løsninger hjælper til en skånsom og smidig håndtering af dyrene, så kravene til slagtehastighed kan opretholdes uden stress for medarbejdere og dyr,” siger Claus Mosby Jespersen.

Fakta

Projekttitel

Optimal håndtering af svin på slagteriet – øget dyrevelfærd og produktivitet

Projektdeltagere

DMRI Teknologisk Institut, Butina A/S, Københavns Universitet

Projektperiode

Januar 2014 til december 2015

Bevilget beløb

1.828.000 kroner