On-line NMR sensor til bestemmelse af NPK i gylle

2014

Mange landmænd kan i dag være i tvivl om, hvor vidt de udbringer for mange eller for få næringsstoffer til afgrøderne. Et nyt projekt vil udvikle en måler, der skal sidde direkte på gyllevognen og vise, hvor mange næringsstoffer der præcis er i gyllen i gyllevognen. Måleren skal samtidig kobles til traktorens GPS-systemer, så det fremover bliver muligt at justere mængden helt ned på en enkelt hektar. Så markerne fremover hverken får for meget eller for lidt gylle.

Når landmænd i dag udbringer gylle på markerne, sker det oftest ud fra det niveau af næringsstoffer, som man forventer, der er i gyllen. Men de fleste ved faktisk ikke præcist, hvad næringsindholdet er i den gylle, som de fordeler på deres marker. Rigtig mange landmænd vil dog gerne vide hvad de udbringer, så derfor er maskinproducenten Samson Agro sammen med NanoNord og Aarhus Universitet ved at udvikle en såkaldt NPK sensor, der kan sidde på selve gyllevognen. Det vil give landmanden mulighed for at se, hvor meget kvælstof, fosfor og kalium der er i den konkrete gyllevogn.

Risikoen ved den nuværende praksis er, at marker bliver undergødede, mens andre bliver overgødsket. Målet er derfor at udvikle en simpel metode, der på samme tid tilgodeser miljøet og driftsøkonomien:

”Der er forskel på, hvor mange næringsstoffer der er i gyllen – det afhænger af, hvordan dyrene er fodret, hvor godt omrørt gyllen er inden udbringning og meget mere. Især fosforindholdet i den enkelte vogn kan være meget forskelligt fra det normtal, som landmanden benytter ved gødskningsplanlægning. Det betyder selvfølgelig både noget for driftsøkonomien og for vandmiljøet, hvis der enten er mere eller mindre kvælstof eller fosfor i gyllen end man regner med. Derfor er vi i gang med at udvikle en måler til tankvognen, så landmanden altid kan se, hvor mange næringsstoffer der i gyllen,” fortæller adjunkt Tavs Nyord fra Aarhus Universitet, der er projektleder på udviklingen.

Stort behov i Holland

Udover miljøgevinsten og en forbedret driftsøkonomi for den enkelte landmand rummer projektet også et stort eksportpotentiale for den nye teknologi:

”I Holland er der eksempelvis allerede i dag et krav om, at der skal laves en analyse af hver eneste tankvogn med gylle, der kører fra en bedrift til en anden. Det er både en dyr og omstændelig proces at sende prøver til analyse, hvor vi håber, at vores måler kan gå ind og erstatte den analyse. Så vi arbejder sideløbende på, at teknologien skal godkendes i både Danmark, Tyskland og Holland, hvor der er stort behov for en billig, hurtig og sikker måling af næringsindholdet i hver enkelt tankvogn med gylle,” fortæller projektleder Tavs Nyord.

Integreret med GPS

Målet standser dog ikke ved at udvikle en måler til tanken – projektet vil også kombinere målerens data med den GPS-teknologi, der allerede i dag findes i traktorerne. Fremover vil landmændene derfor helt ned på hver enkelt hektar kunne se, hvor meget gylle der er udbragt og dermed hvor mange næringsstoffer der er tildelt:

”Måleren skal også integreres med traktorens GPS-systemer, så både landmænd og evt. myndigheder kan se, hvor meget gylle med hvilket næringsindhold der udbringes på hvilke marker. Det giver ikke bare landmanden bedre muligheder for at give den enkelte afgrøde præcis så meget næring, som den har brug for. Med denne information, vil det potentielt også blive muligt for myndighederne, på et mere sikkert grundlag end tilfældet er i dag at differentiere den tilladte næringsstoftildeling for et bestemt område, hvilket er et ønske fra landbruget selv og desuden var det en af de centrale anbefalinger i Landbrug og naturkommissionen” forklarer Tavs Nyord.

Fakta

Projekttitel

On-line NMR sensor til bestemmelse af NPK i gylle (NPK sensor)

Projektdeltagere

Samson Agro, Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) Aarhus Universitet (AU), Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO AU), NanoNord

Projektperiode

Januar 2014 til december 2016

Bevilget beløb

9.403.322 kroner