Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse (NEWCUT)

2014

Lovgivning og tekniske fordele gør, at mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan komme til at spille en central rolle i dansk planteavl. I både økologisk og konventionelt jordbrug er efterspørgslen på en effektiv ukrudtsbekæmpelse uden brug af sprøjtemidler stigende, og projektet NEWCUT vil nu udvikle værktøjer til en profitabel og bæredygtig radrensning, der kan fjerne ukrudtet på ikke-kemisk vis – selv på marker med snæver plads mellem afgrøderækkerne.

Efter mange år med ukrudtshakker overgår flere og flere økologiske planteavlere til radrensning, hvor ukrudtet bekæmpes maskinelt i mellemrummet mellem afgrøderækkerne på marken:

”Radrensning en gammelkendt teknik, der har fungeret problemfrit i årevis i typiske rækkeafgrøder eks. roer, grønsager og majs. Nu begynder avlerne også i stigende grad at interessere sig for radrensning i korn og bælgsædsafgrøder, hvor man ikke tidligere har kunnet radrense i de snævre mellemrum mellem afgrøderækkerne. Radrenseskæret arbejder i en jorddybde på 3-4 cm, hvor det løsner og underskærer ukrudtet, og derfor er det meget vigtigt, at man kan styre radrenseren præcist, så skæret ikke kommer i nærheden af selve afgrøden. Det kan vi nu”, siger Bo Melander fra Aarhus Universitet, der er leder af projektet NEWCUT.

60 procent tidsbesparelse

Danske økologer er nemlig begyndt at åbne rækkerne op fra de traditionelle 12,5 centimeter til 25 centimeters rækkeafstand. Derudover har man fået rådighed over nye kameraer, der kan detektere afgrøderækkerne og dermed styre radrenseren automatisk i modsætning til tidligere, hvor skæret skulle styres manuelt.

Udviklingen gør, at man nu kun har behov for selve traktorchaufføren, der blot skal koncentrere sig om at holde køretøjet på sporet. Teknologien gør det muligt at kunne radrense korn og andre afgrøder, eks. raps etableret på øget rækkeafstand, med en relativt høj kapacitet:

"I projektet arbejdes der også med en ny redskabsløsning mod rodukrudtsarten alm. kvik – en løsning som også ventes at være effektiv mod andre rodukrudtsarter med et lignende rodsystem. Kombineres denne med de nye værktøjer til radrensere, vurderes det muligt for landmanden at reducere sin arbejdsindsats mod rodukrudt med op mod 60 procent”, fortæller Bo Melander.

Effektive værktøjer til bekæmpelse

Ved at sammensætte forskellige redskabsprincipper i en enhed håber projektet på at kunne optimere effekten af selve skæret, så ukrudtsbekæmpelse ved radrensning bliver så sikker og stabil som muligt:

”Der er stadig udfordringer. Radrenseren har tendens til at bryde knolde op og lave render uden at komme ukrudtet endegyldigt til livs. Styringsteknologien er på plads, så for os handler det om at forbedre selve bekæmpelsesdelen. Vi vil hjælpe vores samarbejdspartnere med at udvikle nogle bekæmpelsesaggregater, der er designet til at klare de mellemrum, som stadig er små sammenlignet med klassiske rækkeafgrøder”, siger Bo Melander.

Behov for bæredygtighed giver værdiløft

Med effektiviseringen af metoden forventer projektdeltagerne, at også det konventionelle jordbrug vil øjne et fornuftigt alternativ til herbicidanvendelsen, der bliver mere og mere restriktiv:

”Det konventionelle landbrug møder et konstant pres i forhold til at skulle begrænse forbruget af sprøjtemidler, og midlerne bliver færre og færre. Det efterlader store huller i deres ukrudtsbekæmpelse, og derfor vinder de ikke-kemiske metoder terræn. Der er behov for mere bæredygtige løsninger, og der er et voksende fokus på at udvide det økologiske areal. Ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa. Vi forventer desuden at kunne tilføre de radrensere, som allerede kører i afgrøder med større rækkeafstande, de samme tekniske principper, som vi udvikler nu til de små rækkemellemrum. Det skulle give projektets kommercielle partner, Kongskilde Industries, et forventet mersalg på 300-500 redskaber over de næste 4-5 år svarende til en øget omsætning  på 30-50 procent. Projektet vil også understøtte udviklingen af et rækkedyrkningskoncept, der forventes at øge merværdien i økologisk kornproduktion med op mod 100 millioner kroner om året i Danmark” siger Bo Melander.

Fakta

Projekttitel

Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse (NEWCUT)

Projektdeltagere

Aarhus Universitet – Flakkebjerg, Videncentret for Landbrug, Kongskilde Industries A/S

Projektperiode

August 2014 til december 2017

Bevilget beløb

3.494.067 kroner