Ny, analytisk dokumenterede mer-udbytteskabende procesprogrammer og – teknologier for konsumsild

2014

Skagerak Pelagic vil i samarbejde med DTU indsamle den faglige viden og praksiserfaringer der er inden for forarbejdning af konsumsild. Projektet skal resulterer i en række procedurer, der skal være med til at mindske produktionssvind, optimerer udnyttelsen af råvarekvaliteten. Dette vil reducere miljøpåvirkningen og sikre forbruger en bedre kvalitet.

Skagerak Pelagic ønsker at forbedre sine forarbejdningsmetoder og give et mere ensartet produkt:

”Med vores nuværende processer er der et produktsvind på 5 – 30 % alt efter årstiden. Det betyder at vi alene på årsbasis oplever et svind på 2-3.000 tons af prima konsumprodukter. Ved at udvikle nye systemer og teknologier til programmerede kontrolleret processer forventer vi at nedsætte produktionssvindet med 15-20 %, det svarer til 300 - 450 ton per år. Dette giver et mere ensartet produkt og derigennem en mere ensartet kvalitet uanset årstid, ” fortæller projektleder Jørgen Marvig Nielsen.

Optimeringen af forarbejdningsprocessen gavner fiskerne fordi, de får mere ud af deres råprodukt og derigennem deres kvoter. Forbrugerne kommer også til at kunne mærke dette. Ved at der ikke er et så stort produktsvind, får de et mere ensartet produkt og kvalitet:

”Vi skal blive bedre til at lave en recept med udgangspunkt i råvarens sammensætning og dermed opnå en mere ensartet kvalitet for forbrugeren,” udtaler projektleder Jørgen Marvig Nielsen.

80 forskellige ”opskrifter”

Arbejdet med at indsamle viden sker i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet, ud fra ønsket om at samle praktisk og teoretisk viden inden for konsumsild:

”Alene i Skagerak Pelagic arbejdes der ud fra 80 forskellige ”opskrifter” for saltnings-, syrings og modningsprocessen tilpasset de forskellige sildekvaliteter, sæson og formål. Opskrifter som alene er udarbejdet på basis af personlig erfaring opsamlet af de medarbejder, der gennem årtier har stået for disse produktioner og altså ikke underbygget med analysedata, teoretiske/videnskabelige grundlag,” udtaler projektleder Jørgen Marvig Nielsen og forsætter:

”Der er et behov for fundamental viden om og forståelse for de processer der sker under saltning og syrning af sild.”

Reducere miljøpåvirkningen


Optimeringen af de forbedret metoder gavner også miljøet, ved at der bruges knap så meget salt og eddiesyre under lageringen så der bliver udledt mindre af disse stoffer med det renset spildevand:

”Gennem optimeringen af forarbejdningsmetoderne fokuserer vi også på lageringsprocessen, hvor vi regner med at nedsætte forbruget af salt og eddikesyre. Her har vi fokus på både lageningen og i spildevandsudledningen, da vi regner med at nedsætte niveauet begge steder med 50 %, der svarer til 250-350 tons salt og 100 tons eddikesyrer i mindre forbrug pr. år ” udtaler projektleder Jørgen Marvig Nielsen.

Fakta

Projekttitel

Ny, analytisk dokumenterede mer-udbytteskabende procesprogrammer og – teknologier for konsumsild

Projektdeltagere

Skagerak Pelagic, DTU Fødevareinstituttet

Projektperiode

Januar 2014 til december 2016

Bevilget beløb

1.568.480 kroner